10. 2. 2015 Tento obsah není aktuální

Výzva pro podávání návrhů panelů a příspěvků

na VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) zve všechny zájemce na svůj VI. Kongres, který se uskuteční ve dnech 9. - 11. 9. 2015 v Praze v prostorách Univerzity Karlovy. V současnosti jsou stanoveny základní podmínky pro navrhování panelů a příspěvků a pro registraci na Kongres. Vítány jsou příspěvky z politických věd a příbuzných oborů.

Hlavním zahraničním hostem bude Prof. Gianfranco Pasquino z Johns Hopkins University.

Vybrané příspěvky a panely bude možno publikovat ve speciálních číslech recenzovaných časopisů. K tomu bude nutno splnit požadavky na kvalitu, které jsou kladeny na publikaci akademických textů, a požadavky vyplývající z tematického zaměření jednotlivých časopisů. Kromě jiných časopisů je otevřena spolupráce i s Mezinárodními vztahy, kde se nabízí možnost publikovat v běžném i speciálním čísle, které může být sestaveno v případě dostatečného zájmu a kvalitního návrhu na jeho monotematické zaměření.

Více informací naleznete zde.