14. 3. 2017 Tento obsah není aktuální

Vzpomínka na pana doktora Štěpanovského

Ve věku nedožitých 92 let zemřel po dlouhé nemoci v úterý 7. března 2017 pan JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. 

JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. (1925 - 2017), vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a dosáhl vědecké hodnosti kandidát věd na Filozofické fakultě UK. Učil dějiny mezinárodních vztahů na VŠPHV, poté pracoval v asijském odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky a v letech 1957 - 1969 byl vedoucím oddělení rozvojových zemí ÚMPE. V roce 1968 působil jako hostující profesor politických věd na North-Western University v Chicagu. V letech 1970 - 1989 byl zaměstnán mimo svůj obor. V letech 1990-1991 pracoval v ÚMV jako zástupce ředitele. V letech 1992 - 2007 přednášel zahraničním studentům na VŠE - Central European Studies Program (CESP). Byl spoluzakladatelem a bývalým předsedou České atlantické komise.

Pan doktor Štěpanovský nám bude chybět, skláníme se před jeho památkou a vyslovujeme hlubokou soustrast celé jeho rodině.