9. 12. 2014 Tento obsah není aktuální

Dvě volná místa pro stážisty

ÚMV a FMV VŠE vyhlašují dvě volná místa pro stážisty pro práci na analýze české zahraniční politiky v roce 2014.

Stáž proběhne na Ústavu mezinárodních vztahů v období od 12. ledna 2014 do 31. března 2015.

Stáž je určena studentům magisterského studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a bude uznána do studia za 6 ECTS v rámci předmětu 22F413 Odborná stáž krátkodobá.

Náplň stáže:
Náplní stáže budou především rešerše k jednotlivým tematickým částem pravidelné analýzy české zahraniční politiky. Stážista bude podle domluvy a potřeby ÚMV zapojen i do dalších akcí a činností, jako například do pořádání konferencí a seminářů.

Stážisté na ÚMV mají možnost plného využívání knihovny ÚMV a odborných konzultací s vědeckými pracovníky, např. k seminárním nebo diplomovým pracím.

Podmínky výběrového řízení:
Přihláška musí obsahovat:

  • motivační dopis
  • projekt stáže: nástin tématu souvisejícího s českou zahraniční politikou, o které by uchazeč měl zájem, a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kritéria hodnocení:
Motivační dopis (60%).
Projekt stáže (40%).

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu fialova@iir.cz do 31. prosince 2014.

Výsledky budou vyhlášeny do 6. ledna 2015.