Hovory s velvyslanci - Druhé setkání

Registrace na první setkání s vv. Evou Filipi , vv. Petrem Gandalovičem  a vv. Jaroslavem Olšou jr. (16:00 do 17:00)

25. 8. 2016 (16:00)

Tento obsah není aktuální Velký sál Černínského paláce, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Informace k registraci:

Pro přihlášení na 2. setkání (od 16:00 do 17:00) s:

  • vv. Evou Filipi (ZÚ Damašek),

Eva Filipi, narozená 21. prosince 1943, vystudovala arabistiku a turkologii. Blízkým východem se zabývá po celý svůj život. Před svým vstupem do diplomatických služeb (1991) působila jako špičková tlumočnice z arabštiny. V letech 1997 až 2002 zastávala pozici mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně ČR v Libanonu. Následně byla v letech 2002 až 2004 ředitelkou Odboru Blízkého východu a severní Afriky na MZV ČR. V letech 2004 až 2010 působila jako mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Turecku a od roku 2010 zastává post mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně ČR v Sýrii.

  • vv. Petrem Gandalovičem (ZÚ Washington),

Petr Gandalovič, narozený 15. srpna 1964 v Praze, je český politik, zakládající člen a bývalý místopředseda ODS a bývalý ministr vlády České republiky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. V roce 1990 byl jako zástupce Občanského fóra zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění. V letech 1992–1997 pracoval jako náměstek ministra životního prostředí a roku 1997 vstoupil do diplomatických služeb, kde následně působil jako generální konzul České republiky v New Yorku. V letech 2007–2009 zastával post ministra zemědělství ve vládě Mirka Topolánka. Od roku 2011 působí jako velvyslanec ČR v USA.

  • vv. Jaroslavem Olšou jr. (ZÚ Manila).


Jaroslav Olša, jr., narozený 4. srpna 1964 v Praze, studoval orientalistiku na FF UK v Praze a mezinárodní vztahy na Amsterodamské univerzitě a před svým vstupem do diplomatických služeb v roce 1992 působil jako novinář, překladatel a nakladatel. Na Ministerstvu zahraničních věcí vedl v letech 1996-1999 africký odbor, v letech 2007-2008 také odbor analýz a plánování. V letech 2000–2006 byl velvyslancem ČR v Zimbabwe a pěti dalších afrických zemích. V letech 2008–2014 působil ve stejné funkci Korejské republice a posléze byl jmenován velvyslancem na Filipínách s akreditací také pro nezávislé státy Mikronésie. Je též autorem řady knih o historii a umění Asie a Afriky a českých kontaktech s mimoevropským světem.

vyplňte registrační formulář níže.


Kapacita pro setkání byla již naplněna. Z bezpečnostních důvodů bude vstup na diskusi umožněn pouze účastníkům s potvrzenou registrací a platným dokladem totožnosti. Vhodný oděv podmínkou.

Pracovním jazykem setkání bude čeština bez tlumočení.

Akreditace pro novináře:

Akreditace pro novináře bude probíhat na adrese press@mzv.cz