II. Sympozium "Česká zahraniční politika"

Sympozium zorganizované Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i. 

3. 5. 2010 (14:00)

Tento obsah není aktuální MZV ČR

Podrobný program sympozia naleznete zde.

Evropská integrace a zájmy ČR

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xhGfJ40gzXc[/youtube]

Česká zahraniční politika - diskuze se zástupci politických stran

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xZ-KwjCSwgM[/youtube]

Roundtable: Czech Foreign Policy 2007-2009

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B7GmSsjfb2Y[/youtube]

Central Europe in the New U.S. Foreign Policy - Robert Jervis, Rick Fawn

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qby4l0fdqS0[/youtube]

Pracovní jazyk:

čeština (pondělí a úterý), angličtina (středa).

Spolupráce / Záštita

Analytické centrum