27. 6. 2016 Tento obsah není aktuální

ISIS a jeho postoj k teroristickým útokům na energetický sektor

Lukáš Tichý je autorem analýzy, kterou vydal recenzovaný časopis Obrana a strategie. Hlavním cílem článku je jednak analyzovat význam teroristických útoků na energetickou infrastrukturu a průmysl pro strategii militantní teroristické organizace Islámský stát na pozadí vlivu islámu, a také popsat konkrétní projevy a příklady teroristických aktivit zaměřených na energetický sektor v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. V teoretické rovině je článek založen na konceptu teroristického útoku na energetický sektor a vztahu energetiky a sunnitského islámu. V metodologické rovině je pak článek založen na metodě případové studie rámující teroristické útoky Islámského státu na energetický průmysl a infrastrukturu v Iráku, Sýrii a Libyi.

Předkládaný článek se věnuje otázce vztahu resp. postoje islamistické teroristické a militantní organizace Islámský stát (IS) k problematice terorismu zaměřeného na útoky proti energetickému sektoru a jeho konkrétním projevům v letech 2014-2016. Hlavní cíle článku jsou pak v tomto ohledu dva. Prvním cílem je analyzovat význam, který IS přisuzuje oblasti energetiky obecně a konkrétně teroristickým útokům cíleným na energetický průmysl a infrastrukturu ve své strategii na pozadí vlivu islámu. Druhým cílem článku je popsat zvolené příklady resp. projevy teroristických útoků na sektor energetiky ze strany Islámského státu ve vybraných zemích regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA). Dosažení těchto cílů bude realizováno prostřednictvím hledání odpovědí na několik dílčích otázek:

  • (1) Jaký význam IS přisuzuje energetice a teroristickým aktivitám cíleným na energetický sektor ve své strategii a jaké metody při tom používá?
  • (2) Jakou roli hraje islám při rozhodování Islámského státu o energetice a teroristických útocích vůči energetickému průmyslu a infrastruktuře?
  • (3) Jaké jsou konkrétní projevy teroristických útoků realizovaných Islámským státem na sektor energetiky ve vybraných zemích regionu Blízkého východu a severní Afriky?
  • (4) Jaké cíle a motivy sleduje IS při těchto teroristických útocích na energetický sektor ve vybraných zemích oblasti MENA?

Článek je k dispozici zde.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. je čerstvým absolventem doktorského programu Ústavu mezinárodních vztahů a Metropolitní univerzity Praha a působí jako vědecký pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů.