30. 8. 2016 Tento obsah není aktuální

Konference ILA v Johannesburgu

Ve dnech 7.–11. srpna 2016 se v největším městě Jihoafrické republiky Johannesburgu uskutečnila 77. bianuální konference Asociace mezinárodního práva (International Law Association, ILA). Českou pobočku zde reprezentovala Doc.Veronika Bílková z Ústavu mezinárodních vztahů.

ILA se řadí mezi největší a nejstarší právnická sdružení na světě. Vznikla v roce 1873 v Bruselu a v současné době má na tři a půl tisíce členů sdružených do 56 národních či subregionálních poboček (branches), z nichž jednou je i pobočka česká. Sídlem ILA je Londýn, pravidelné konference konané co dva roky jsou ale organizovány v různých zemích, a to na rotačním principu podle geografických oblastí. ILA sdružuje právní teoretiky i praktiky věnující se mezinárodnímu právu veřejnému a mezinárodnímu právu soukromému. Její obecným cílem podle Stanov je „studium, vyjasnění a rozvoj mezinárodního práva, veřejného i soukromého, a posilování mezinárodního porozumění mezinárodnímu právu a dodržování tohoto práva“.

Na letošní 77. konferenci ILA v Johannesburgu se registrovalo něco přes dvě stovky účastníků, některé národní či subregionální pobočky ale nebyly zastoupeny vůbec, popř. jedním členem. To platilo i pro českou pobočku, kterou na konferenci reprezentovala právě Doc.Veronika Bílková. Doc. Bílková byla od roku 2008 členkou výboru pro nestátní aktéry (Non-State Actors), v roce 2015 se pak stala zpravodajkou tohoto výboru – v daném období byla jedinou zpravodajkou některého z výborů ILA ze zemí střední a východní Evropy.

Výbor pro nestátní aktéry vznikl v roce 2008, v roce 2016 tak vypršel jeho standardní osmiletý (2x4 roky) mandát. Česká zpravodajka proto vypracovala závěrečnou zprávu, která byla v Johannesburgu formálně přijata. Zpráva shrnuje závěry empirického výzkumu týkajícího se práv a povinnost nestátních aktérů, který byl realizován členy výboru v předchozích letech. Zamýšlí se také nad tím, jak je náhled na postavení nestátních aktérů v mezinárodním právu determinován teoretickou pozicí, kterou výzkumník zastává. Zpráva vznáší pochyby o tom, nakolik je kategorie nestátních aktérů pro mezinárodní právo užitečná, a doporučuje zvážit její opuštění. Výzkum by se nadále měl orientovat na jednotlivé typy nestátních aktérů (nevládní organizace, nadnárodní společnosti apod.) spíše než kategorii jako celek, neboť tyto typy mají vzájemně čím dál méně společného. (Veronika Bílková)


Foto: Dr. Agata Kleczkowska