Veronika Bílková Seniorní výzkumná pracovnice

Veronika Bílková působí jako seniorní výzkumná pracovnice a jako vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr., JUDr., Ph.D.) a obory politologie-francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr., PhDr.). Je též nositelkou Diploma of International Law z Univerzity v Cambridge. Vedle ÚMV působí též jako docentka na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Je členkou Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva Rady Evropy (tzv. Benátská komise) a Správní rady Agentury základních práv EU za Českou republiku. Je také generální tajemnicí Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) a členkou jejího výboru. Dále je předsedkyní Pracovní skupiny pro práva seniorů při Radě vlády pro lidská práva a členkou Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Předmětem jejího odborného zájmu je problematika mezinárodního práva obecně, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, právo lidských práv, použití síly v mezinárodních vztazích, terorismus nebo mezinárodní sankce. Je autorkou či spoluautorkou dvanácti knih a desítek článků v češtině, angličtině a francouzštině.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty