Veronika Bílková Seniorní výzkumná pracovnice

Veronika Bílková působí jako seniorní výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr., JUDr., Ph.D.) a obory politologie-francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr., PhDr.). Je též nositelkou Diploma of International Law z Univerzity v Cambridge. Vedle ÚMV působí též jako profesorka na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Je členkou Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva Rady Evropy (tzv. Benátská komise) a Správní rady Agentury základních práv EU za Českou republiku. Je také místopředsedkyní Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL), předsedkyní Výboru pro práva starších lidí při Radě vlády pro lidská práva a členkou Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. V roce 2022 byla členkou dvou expertních misí ustavených v rámci tzv. Moskevského mechanismu ke konfliktu na Ukrajině. Předmětem jejího odborného zájmu je problematika mezinárodního práva obecně, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, právo lidských práv, použití síly v mezinárodních vztazích, terorismus nebo mezinárodní sankce. Je autorkou či spoluautorkou dvanácti knih a desítek článků v češtině, angličtině a francouzštině.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty