23. 8. 2015 Tento obsah není aktuální

LETNÍ TÉMA: Česko pohledem zvenku

Letní téma Mezinárodní politiky se dívá na českou zahraniční politiku z poněkud jiné perspektivy. Redakce oslovila bývalé stážisty a badatele, kteří v uplynulých měsících působili na Ústavu mezinárodních vztahů. Otázka byla jednoduchá: Jak vnímáte Česko a jak se vyvíjejí jeho vztahy s vaší vlastí? Poděkovat bychom chtěli všem, kteří si našli čas a poskytli nám svůj pohled.


Památník Jaroslava Haška v ruské Bugulmě. Zdroj: CC0 Public Domain

Česko a Polsko. Země, které toho mají tolik společného, a přesto jsou tolik rozdílné. Miłosz Pieńkowski ve svém neotřelém textu nerozebíral tradiční styčné plochy vzájemného sousedství, ale položil si důležitější otázku: rozumíme vlastně sami sobě?


Obraz Spojených států je pop-kulturně šířen do celého světa, známost Česka v USA je však přinejmenším značně nejistá. Zachary Kitt si ve svém článku všímá rozdílů mezi tradičně dobrými porevolučními vztahy na jedné straně a kolísavým souhlasem s jednotlivými kroky americké administrativy na straně druhé. Nejen Česko se na své cestě za demokracii vyvíjí.


Povědomí o společné historii mezi Českem a Litvou je naopak v tuzemsku poněkud mlhavé. Brigita Šalkutė popisuje nejen vzájemné obchodní či kulturních kontakty v současnosti, ale podtrhává vliv české politiky a kultury na proces litevského národní obrození či na utváření národního jazyka.


Ümit Nazmi Hazır vnímá Česko jako klíčového hybatele visegrádské skupiny. Pro vzájemné vztahy "Čtyřky" a Turecka vidí jako výzvu geopolitický prostor Balkánu. Regionu, kde se středoevropské země s osmanským impériem dějinně stýkaly i potýkaly.