24. 10. 2013 Tento obsah není aktuální

Mezinárodní vztahy v databázi SCOPUS

Časopis Mezinárodní vztahy byl zařazen do databáze SCOPUS.

"Mezinárodní vztahy" se staly jediným českojazyčným časopisem v oborech mezinárodní vztahy a politologie zařazeným do prestižní databáze SCOPUS.
Články publikované v MV (počínaje číslem 1/2013 včetně) jsou hodnoceny v kategorii "Jsc - Článek v databázi Scopus" v rámci hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které každoročně provádí Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace.