31. 7. 2017 Tento obsah není aktuální

Nová mezinárodně právní reflexe: Historicky významná Smlouva zakazující jaderné zbraně byla schválena

Stranou zájmu českých sdělovacích prostředků byla schválena dne 7. července 2017, tj. posledního dne druhého kola jednání konference OSN v New Yorku (15. 6.–7. 7. 2017), Smlouva zakazující jaderné zbraně (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, dále smlouva NWT). Zmíněnému jednání předcházelo jeho první kolo ve druhé polovině letošního března (viz Mezinárodněprávní reflexe č. 10 z 10. listopadu 2016, č. 1 z 1. března 2017, č. 5 z 24. dubna 2017 a č. 8 z 6. června 2017). 

Sjednávání smlouvy NWT se zúčastnilo okolo 130 států, včetně Nizozemska, jako jediné členské země NATO, dále zástupci několika mezinárodních, regionálních a řady nevládních organizací. Přítomni byli náboženští představitelé a také přeživší oběti amerického svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945, kterým se v Japonsku říká hibakuša. Z unijních zemí byly na jednání zastoupeny Rakousko, Irsko, Švédsko a již zmíněné Nizozemsko. Všechny státy vlastnící jaderné zbraně a většina jejich spojeneckých a partnerských zemí, včetně České republiky, jednání obou kol zmíněné konference bojkotovaly.

Smlouva byla schválena 122 hlasy pro, 1 hlasem proti (Nizozemsko) a 1 abstencí (Singapur).

Kompletní reflexe, včetně charakteristik smlouvy, prohlášení jaderných velmocí nebo význam a budoucnost samotné smlouvy, je k nalezení zde.