Miroslav Tůma Seniorní spolupracovník

Miroslav Tůma (plk. v.v.) je seniorní spolupracovník ÚMV při Centru mezinárodního práva. Vystudoval vojenské spojovací učiliště ve slovenském Novém Mestě n. Váhom a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu vojenské služby vykonával různé velitelské a štábní funkce a v letech 1989-1992 se zúčastnil mírových a humanitárních misí OSN v Angole a Iráku. Po odchodu do zálohy v prosinci 1992 se stal zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR. V době nestálého členství ČR v Radě bezpečnosti OSN působil od ledna 1994 do února 1995 na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Po návratu pracoval na odboru OSN a později odboru mezinárodních organizací ve funkci zástupce ředitele zejména v oblasti mírových operací a odzbrojovací problematiky. Po odchodu do důchodu v lednu 2001 začal spolupracovat s ÚMV a také s Ústavem strategických studií při Univerzitě obrany v Brně, jehož je čestným členem. Předmětem jeho odborného zájmu je jaderné odzbrojení, jaderné nešíření, mírové využití jaderné energie či bezpečnostní politika. Kromě několika knih vydaných ÚMV píše různé reflexe a policy publikace k aktuálním bezpečnostním otázkám v českém i anglickém jazyce. Své zkušenosti uplatňuje také v přednáškové činnosti mj. na Katedře mezinárodního práva PF UK v Praze. Jmenovaný je členem Rady pro mezinárodní vztahy a nositelem statusu „válečný veterán“.

Knihy

Výzkumné projekty