12. 1. 2018 Tento obsah není aktuální

Plný text: Národní protidrogová centrála 1991–2016

Plný text publikace Národní protidrogová centrála 1991–2016 Miroslava Nožiny a Miloše Vaněčka je nyní dostupný na stránkách Národní protidrogové centrály!

Autoři při zpracování publikace vyšli z poznatku, že pochopit historický vývoj a fungování NPC v rámci systému drogových kontrolních režimů v ČR je možné pouze v případě, když je zasadíme do společenského a právního kontextu dané doby. Proto se v knize věnují i situaci na nelegální drogové scéně, na níž musela protidrogová policie reagovat a rovněž právnímu a administrativnímu rámci, v němž policie operovala a operuje. Analýzy drogové scény z velké části vycházejí z doposud nepublikovaných operativních poznatků NPC a jsou doplněny kazuistikou jejích významných případů.

Publikace se v první části zabývá historickými počátky české protidrogové policie, které sahají do dob Rakousko-Uherska a předválečné Československé republiky.

Druhá část je zaměřena na charakteristiku drogové scény, vývoj právního prostředí a struktury protidrogové policie po společenských změnách v listopadu 1989, kdy prudce narostl objem a organizovanost nelegálního obchodu s drogami, i jeho mezinárodní rozsah. To si vyžádalo nové operativní přístupy ze strany policie. Roku 1991 vznikla Protidrogová brigáda Praha a záhy nato ve stejném roce Protidrogová brigáda Federálního policejního sboru; roku 1992 byla zřízena Protidrogová policie Federálního policejního sboru a po rozdělení Československa Odbor drog Ústředny kriminální policie; roku 1995 vznikla Národní protidrogová centrála Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a roku 2001 samostatná Národní protidrogová centrála SKPV PČR.

Ve třetí části je provedena analýza vývoje nelegálního trhu s drogami po roce 1989 doma a v mezinárodním kontextu a s ním spojené nejvýznamnější případy NPC. Za čtvrt století existence jednotky její pracovníci realizovali přímo v České republice úctyhodných 1673 protidrogových operací a zadrželi 3961 pachatelů, přičemž zajistili 18 327 kg drog. Rovněž spolupracovali na stovkách mezinárodních případů, při kterých došlo k zadržení drog a pachatelů mimo území ČR.

Čtvrtá část knihy se zabývá oblastí spolupráce NPC s partnerskými institucemi doma a v zahraničí.

Pátá část rozebírá aktivity NPC mimo okruh základní policejní práce, kdy se NPC podílí na vytváření protidrogové politiky České republiky, plní úkoly v oblasti metodologie, koordinace a prevence boje proti drogové kriminalitě, participuje na kriminalistickém výzkumu a její pracovníci se účastní mezinárodních mírových misí. Obraz jednotky v závěru knihy doplňuje přehled její výzbroje a výstroje a rovněž ocenění udělovaných NPC.

Publikace je ke stažení zde.

Nožina, Miroslav – Vaněček Miloš: Národní protidrogová centrála. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra ČR 2016