Snídaně s novináři a Seminář k sjednání Smlouvy o zákazu jaderných zbraní

Konferenční servis a Centrum mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů Vás srdečně zvou na snídani s novináři a seminář k sjednání Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, které se uskuteční dne 19. 9. 2017 v 8:30 hod, respektive dne 20.9.2017 v 17:00 hod, v prostorách Ústavu mezinárodních vztahů , Nerudova 3, Praha 1.

20. 9. 2017 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Snídaně s novináři dne 19. 9. 2017 v 08.30 hod.

Dne 7. července 2017 byla na konferenci OSN v New Yorku schválena Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Všechny jaderné země a většina jejich aliančních spojenců a partnerských zemí, včetně České republiky, jednání bojkotovaly. O sjednání a schválení této smlouvy české sdělovací prostředky neinformovaly.

Konferenční servis a Centrum mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů Vás srdečně zvou na snídani s externím spolupracovníkem ÚMV Miroslavem Tůmou, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá a vedoucí zmíněného Centra Veronikou Bílkovou. O okolnostech sjednávání smlouvy napsal M. Tůma několik Mezinárodně-právních reflexí vydávaných ÚMV. V případě zájmu vám budou jejich texty k dispozici, včetně českého překladu uvedené smlouvy.

Na snídani s novináři je nutná akreditace.

Datum: 20.09.2017
Čas: 17:00
Místo: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1
Spolupráce:  
Organizuje: Miroslav Tůma

 

Seminář k sjednání Smlouvy o zákazu jaderných zbraní dne 20. 9. 2017 v 17:00 hod.

Smlouva o zákazu jaderných zbraní byla schválena na konferenci OSN v New Yorku dne 7. července 2017. V případě vstupu smlouvy v platnost tak budou všechny tři druhy zbraní hromadného ničení, kromě již existujících odzbrojovacích úmluv pro chemické a biologické zbraně, mezinárodně-právně zakázány. Sjednávání smlouvy bojkotovaly všechny jaderné země a většina jejich aliančních spojenců a partnerských zemí, kterým poskytují jadernou ochranu, včetně České republiky.

O argumentaci stoupenců a odpůrců smlouvy, stejně tak jako o možných smluvních dopadech na politiku jaderného odstrašování, na Severoatlantickou alianci, včetně porovnání odlišností nové smlouvy se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (NPT) můžete získat informace na plánované besedě. Besedu moderuje vedoucí Centra pro mezinárodní právo ÚMV Veronika Bílková.

 

K dispozici je také kompletní reflexe, včetně charakteristik smlouvy, prohlášení jaderných velmocí nebo významu a budoucnosti samotné smlouvy.