Jaká byla česká zahraniční politika v roce 2015 a proč? Odpovědi na tyto otázky nabízí autorský kolektiv výzkumných pracovníků Ústavu mezinárodních vztahů a dalších spolupracujících institucí v knize Česká zahraniční politika v roce 2015. Analýza ÚMV.

Jak se vyrovnala česká diplomacie s rokem 2015, který byl v mnoha ohledech zlomovým rokem pro evropskou bezpečnost a politiku? Jací aktéři a jakým způsobem vstoupili do formulace české zahraniční politiky? Jaký dopad měly nové impulzy, které vláda Bohuslava Sobotky vnesla do své zahraniční politiky? Počínala si Česká republika aktivně, pasivně, konfliktně či kooperačně? Nebo byla jen černým pasažérem ve vleku jiných zemí? Kolektiv autorů ÚMV a dalších spolupracujících institucí poskytuje odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek v deváté pravidelné monografické analýze české zahraniční politiky, kterou ÚMV zpracovává již od roku 2007. 

Analýza i v roce 2015 využívá totožný konceptuální rámec jako v letech minulých, což umožňuje analýzu aktuálních událostí na pozadí dlouhodobých zahraničněpolitických trendů. Autoři stejně jako v roce 2014 konstatují zvyšující se míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní a defenzivní. 

(váz., 263 stran, ISBN 978-80-87558-26-3)

Stručný obsah


ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

ČÁST II: EVROPSKÝ A BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

ČÁST III: STŘEDOEVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY 

ČÁST V: MULTILATERÁLNÍ VZTAHY A OSTATNÍ TEMATICKÉ OBLASTI ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

 

Kniha je k zakoupení v našem E-SHOPU.

 

Předchozí ročníky

Česká zahraniční politika v roce 2014: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV
Czech ForeignPolicy in 2007 – 2009: Analysis

 

 

Nahoru