Zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce. Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

Uděluji tímto souhlas společnosti Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i., IČ 48546054, se sídlem Nerudova 3
118 50 Praha 1 - Malá Strana
, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

REGISTRACE

Uděluji tímto souhlas společnosti Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i., IČ 48546054, se sídlem Nerudova 3
118 50 Praha 1 - Malá Strana
, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Uděluji tímto souhlas společnosti Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i., IČ 48546054, se sídlem Nerudova 3
118 50 Praha 1 - Malá Strana
, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU

Uděluji tímto souhlas společnosti Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i., IČ 48546054, se sídlem Nerudova 3
118 50 Praha 1 - Malá Strana
, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:
 • společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČ 289 01 061, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 152013 (dále jen „BlueGhost“)
 • společnost SUMA spol. s r.o., IČ 63995433, se sídlem Antala Staška 1074/53A, Krč, 140 00 Praha
  , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 39445/MSPH (dále jen „Suma“)
 • společnost ACTIVE 24, s.r.o., IČ 25115804, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 51029/MSPH (dále jen „Active24“)
 •  

Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Beru na vědomí, že mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
 • nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy