Knihy

Výzkumníci ÚMV mají na svém kontě vydaných přes 70 knih v rámci našeho nakladatelství. Zahraniční politika vybraných oblastí, postkoloniální studia či energetická bezpečnost jsou jen některá z velké škály témat našich knih, které poskytují zdroj informací nejen pro odborníky a studenty, ale i pro širokou veřejnost. Knihy je možné zakoupit přímo od našeho vydavatelství taky online. Kromě knih si můžete objednat i čtvrtletník Mezinárodní vztahy (česká i anglická čísla), starší čísla měsíčníku Mezinárodní politika (do konce roku 2012) a anglicky vydávaného časopisu New Perspectives (do konce roku 2019).