Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány v souladu se zákonem a vnitřní směrnici v profilu zadavatele NEN: http://nen.nipez.cz/profil/UMV a/nebo na internetových stránkách ÚMV.

ÚMV uzavřelo veřejnou zakázku na Nákup monitorů a LCD.

ÚMV v roce 2021 uzavřelo smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. et Mgr. Pavlem Pytlíkem, advokát.

ÚMV v roce 2023 uzavřelo smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. et Mgr. Pavlem Pytlíkem, advokát.

ÚMV uzavřelo smlouvu na nový web ÚMV se společností BlueGhost s.r.o.

ÚMV v roce 2018 uzavřelo smlouvu o servisu IT se společností SUMA.

ÚMV uzavřelo smlouvu smlouvu o nákupu a zajištění letenek se společností Fractal s.r.o. 

Zakázka "Nový web ÚMV"

Odpověď na dotaz č.1 k výzvě "Nový web ÚMV"