19. 2. 2019 Tento obsah není aktuální

Veronika Bílková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Vedoucí Centra pro mezinárodní právo ÚMV, docentka Veronika Bílková, byla jmenována členkou hodnotícího panelu "Právní vědy, politologie" Grantové agentury České republiky (GAČR).

doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA je výzkumnou pracovnicí Ústavu mezinárodních vztahů. Věnuje se mezinárodnímu právu se specializací na mezinárodní humanitární právo a právo lidských práv. Koordinuje Centrum mezinárodního práva ÚMV, vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, je místopředsedkyní Evropské komise pro šíření demokracie prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) a generální tajemnicí Evropské společnosti pro mezinárodní právo.