19. 10. 2015 Tento obsah není aktuální

VIDEO: Ondřej Horký-Hlucháň o udržitelném rozvoji

Vedoucí výzkumného oddělení ÚMV Ondřej Horký-Hlucháň představuje nové globální Cíle udržitelného rozvoje, které světoví lídři schválili na zářijovém summitu OSN, a dává doporučení pro ČR. Nové cíle, jichž je 17 a dělí se na 169 podcílů, jsou dle jeho názoru všeobecnější, komplexnější, političtější a odpovědnější. A co by měla dělat ČR? Omezit škodlivé dopady domácích politik, zrušit daňové ráje na úrovni OSN a omezit těžbu a emise fosilních paliv.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qo7Rk0ekpCw[/youtube]

Ondřej Horký-Hlucháň je zástupce ředitele pro výzkum a výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, mezi oblasti jeho zájmu patří globální, mezinárodní a udržitelný rozvoj a chudoba, rozvoj Afriky, Asie, latinské Ameriky a východní Evropy, rozvojová a humanitární pomoc, zahraniční rozvojová spolupráce, globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem, vztahy České republiky a EU se subsaharskou Afrikou, Jihoafrická republika a Madagaskar a gender v rozvoji, mezinárodních vztazích a zahraniční politice.