Vyjádření ke kauze Morozov

21.6.2024
V reakci na článek s titulkem „Redakční radě časopisu ministerstva zahraniční šéfoval ruský špion“ na www.seznamzpravy.cz uvádíme následující:

Článek mylně vyvolá dojem, že pan Morozov u nás něco řídil, což není pravda. Pan Morozov byl členem redakční rady, a působil jako předseda. Redakční rada je grémium, který slouží pouze ke konzultacím. Členové (ani předseda) nedostávají honorář, a smyslem rady je poskytovat zpětnou vazbu redaktorům, a zejména šéfredaktorovi, který je ten, kdo časopis skutečně řídí. V současné chvíli je šéfredaktorem pan docent Michal Kolmaš.

Další věc je, že se jedná o časopis akademického formátu. Znamená to, že články píšou odborníci z různých pracovišť, a rozhodnutí o publikaci, se děje na základě nezávislého procesu typu peer review, kde jsou vždy připojeni minimálně dva oponenti.

Redakční radu, kde jsou zastoupeni externí akademici, má každý akademický časopis. Členové jsou zpravidla vybráni podle akademických kvalifikací, ale i podle toho, aby byli zastoupeni akademici mimo instituci, která časopis vydává, jako v tomto případě byl pan Morozov. Během celého období jeho členství v radě působil na univerzitě Tartu v Estonsku. Pan Morozov u nás neměl přístup k žádnému systému, ani e-mailu a neměl ani přístup do budovy.

V neposlední řadě uvádíme, že časopis Czech Journal of International Relations není časopisem MZV. Je to časopis ÚMV, veřejné výzkumné instituce, která má za úkol nejenom vypracovávat vědecké studie, ale i rozvíjet vědeckou infrastrukturu, čehož součástí je vydávání akademického časopisu.

Mats Braun, ředitel

 

Dne 19.6.2024 ÚMV ke kauze Morozov uvedl následující:

Pan Morozov byl předsedou redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy, během jeho působení na prestižní a solidní univerzitě v Tartu. Spolupráce byla externí a na základě jeho akademického působení a publikační zkušenosti v prestižních akademických časopisech. Podobně spolupracoval v redakčních radách v jiných evropských prestižních časopisech či vydavatelstvích, včetně například Oxford University Press. Tato práce nebyla honorována.

Redakční rada časopisu má za úkol zajistit vysokou kvalitu publikovaných článků a je pouze poradním orgánem, který má garantovat profil, strukturu a odbornou úroveň časopisu. V momentě, kdy jsme se dozvěděli o jeho obvinění, jsme jeho členství okamžitě pozastavili.

Od roku 2017 dál jsme s panem Morozovem neorganizovali žádnou akci.

Pan Morozov s námi nespolupracoval na citlivých záležitostech, neměl přístup do žádných našich systémů, působil pouze externě v redakční radě časopisu. Skrze působení v redakční radě neměl možnost se dostat k žádným citlivým informacím.

Není v možnostech akademické instituce suplovat tajné služby, navíc jiného státu.