Vyjádření k odvolacímu řízení

ÚMV si je vědom rozhodnutí odvolací soudu, nicméně stále trváme na tom, že organizační změna byla zcela nutná pro snížení výdajů a stabilizaci rozpočtu. I přes organizační změnu a další úsporná opatření bohužel ÚMV hospodaří s mírnou ztrátou, kterou kryje z rezervního fondu.

Považujeme za důležité zdůraznit, že rozhodnutí soudu není založeno na prof. Drulákem namítané účelovosti jednání ÚMV.

ÚMV vyčká písemného rozsudku a následně rozhodne o dalším postupu.