16. 6. 2015 Tento obsah není aktuální

Zahraniční a bezpečnostní politika Ruska

Lukáš Tichý je autorem studie "Zahraniční a bezpečnostní politika Ruska a jeho zájmy v regionu Blízkého východu a severní Afriky v kontextu událostí arabského jara", která vyšla ve Slovanském přehledu Historického ústavu Akademie věd České republiky.

Po rozpadu Sovětského svazu (SSSR) na konci roku 1991 se Ruská federace (RF), jako jeden z nástupnických států, pokusila s různou mírou intenzity navázat na předchozí úspěšnou sovětskou politiku v oblasti Blízkého východu a severní Afriky (Middle East and North Africa – MENA). Zatímco v období prezidentství Borise Nikolajeviče Jelcina (1991–1999) během 90. let minulého století zůstala oblast MENA spíše stranou pozornosti zahraniční a bezpečnostní politiky RF, s nástupem Vladimira Vladimiroviče Putina (2000–2008) do funkce ruského prezidenta na začátku 21. století se situace změnila a nový prezident se snažil zlepšit pozici Ruska v této oblasti. Novou výzvou se pro Ruskou federaci na konci prezidentství Dmitrije Anatoljeviče Medveděva (2008–2012) staly události tzv. arabského jara, jež v důsledku vypuknutí masových povstání na počátku roku 2011 vedly v některých arabských zemích k odstranění dlouho vládnoucích autoritářských režimů. Tyto události společně s porevolučním vývojem v řadě zemí MENA, ke kterému došlo na začátku funkčního období V. Putina (2012), přinesly další změnu v zahraniční bezpečnostní politice RF regionu MENA. Studie sleduje dva hlavní cíle. Prvním je komparovat zahraničně-bezpečnostní přístup Ruska k regionu Blízkého východu a severní Afriky před a během událostí arabského jara na pozadí ruských národních zájmů. Druhým záměrem článku je charakterizovat vliv událostí arabského jara na zahraniční a bezpečnostní vztahy RF v oblasti MENA.

  • Studie je k dispozici zde.
  • Více o Slovanském přehledu
  • O autorovi: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý je interním doktorandem Metropolitní univerzity Praha a Ústavu mezinárodních vztahů a výzkumným pracovníkem ÚMV a mezi jeho oblasti zájmu patří například bezpečnostní a strategická kultura Ruska.