29. 6. 2018 Tento obsah není aktuální

Analýza Centra mezinárodního práva k odstoupení USA od iránské jaderné dohody

Miroslav Tůma z Centra mezinárodního práva se ve svém nejnovějším textu zabývá důvody odstoupení USA od íránské jaderné dohody a mezinárodními souvislostmi tohoto odstoupení. Text si můžete přečíst v českém i anglickém jazyce. 

Kontroverzní odstoupení USA od íránské jaderné dohody a jeho mezinárodní dopady

Americký prezident Donald Trump splnil 8. 5. 2018 avizovanou hrozbu a tentokrát již neudělil ověření o plnění íránské jaderné dohody Kongresu USA. Dokument dlouhodobě označoval za „nejhorší dohodu“ z doby předchozí Obamovy demokratické administrativy. K negativnímu rozhodnutí došel i přes pravidelné kladné ocenění jejího plnění Íránem na základě inspekčních kontrol Mezinárodní agentury pro atomovou energii. (Miroslav Tůma)

The Controversial US Withdrawal from the Iranian Nuclear Deal and its International Consequences

On May 8, 2018, US President Donald Trump went through with his threat and, this time, has not submitted his certification of the implementation of the Iranian nuclear agreement to the US Congress for approval. According to Trump, the document is the “worst deal” of Obama Democratic administration. He made his negative decision despite Iranʼs positive performance in the inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA). (Miroslav Tůma)