JUDr. Miroslav Tůma (plk. v.v.) 

Seniorní spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon 251 108 362
iir.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2001 - současnost: spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Ústavu strategických studií při Univerzitě obrany v Brně, jehož je také od r. 2005 čestným členem
1995 - 2001 pracovník odboru OSN se zaměřením na mírové operace OSN, reformu OSN a kontrolně-zbrojní a odzbrojovací politiku 
1994 - 1995 člen Stálé mise ČR při OSN v New Yorku v době nestálého členství ČR v Radě bezpečnosti OSN
1993 pověřený zástupce ředitele a vedoucí oddělení odboru bezpečnostní politiky
1958 - 1992 voják z povolání

Miroslav Tůma je držitelem statutu „válečný veterán“.

Zahraniční pobyty

1996: Účast v osmičlenné poznávací misi Západoevropské unie po některých východoafrických zemích s cílem zjištění kapacit a potřeb těchto zemí k účasti v mírových operacích OSN
1991 - 1992: Vedoucí padesátičlenné skupiny vojáků ČSFR v humanitární operaci OSN v Iráku (UNGCI)  
1991: podíl na řízení čs. protichemické jednotky v Saúdské Arábii působící zde v rámci protiirácké koalice
1989-1990: vedoucí sedmičlenné skupiny československých důstojníků v pozorovatelské misi OSN v Angole (UNAVEM)

Vzdělání

1964 - 1965:  Vojenské  spojovací učiliště v Novém Meste  n. Váhom (dálkové studium)
1981 – 1986:  Právnická fakulta UK v Praze (studium při zaměstnání)

Jazyky

anglický
Italský
ruský

Výzkumné projekty

 • 2003: Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Grantový projekt MZV č. 12, hlavní řešitel. 
 • 2003: Reforma OSN. Grantový projekt MZV č. 11, spoluřešitel.
 • 2002: Další vývoj a mezinárodní důsledky případné realizace amerického projektu protiraketové obrany (MD). Grantový projekt MZV č. 6, spoluřešitel.
 • 2002: Možný dopad vypovězení smlouvy ABM a realizace amerického projektu protiraketové obrany na globální bezpečnost. Grantová studie ÚSS VA v Brně, odpovědný řešitel. 

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • Tůma, Miroslav (2016): Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • Tůma, Miroslav (2014): Jak dál v jaderném nešíření  a odzbrojování. Ústav mezinárodních vztahů, (291 s.).  
 • Tůma, Miroslav (2011): JADERNÉ ODZBROJENÍ Utopie, nebo projev politického realismu? Ústav mezinárodních vztahů, (220 s.).
 • Tůma, Miroslav (2009): Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení. Ústav mezinárodních vztahů, (180 s.).
 • Tůma, Miroslav (2009): Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). MO ČR - AVIS.
 • Tůma, Miroslav (2008): Vojenská strategie. MO ČR - AVIS.
 • Tůma, Miroslav (2004): Protiraketová obrana: Americký projekt a jeho mezinárodní souvislosti.Ústav mezinárodních vztahů.
 • Tůma, Miroslav (2004): Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. ÚSS, Univerzita obrany v Brně, (s. 234).
 • Tůma, Miroslav (2002): Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika. Studie zpracovaná na základě společného požadavku ÚSS VA v Brně a ÚMV v Praze, (350 s.),

Další články

 • Tůma, Miroslav (2018): Dva významné summity prezidenta Trumpa a jaderně odzbrojovací očekávání. ÚMV Policy brief, 20. 11. 2018.
 • Tůma, Miroslav (2018): Kontroverzní odstoupení USA od íránské jaderné dohody a jeho mezinárodní dopady. ÚMV Polic brief, 29. 6. 2018.
 • Tůma, Miroslav (2018): Nepovede realizace plánovaných záměrů Trumpovy administrativy v oblasti jaderných zbraní ke snížení prahu možnosti vypuknutí jaderné války? Mezinárodněprávní reflexe 2018/3/ČJ, 21. 2. 2018.
 • Tůma, Miroslav (2017): Úmluva zakazující jaderné zbraně a Severoatlantická aliance. Mezinárodněprávní reflexe ÚMV, 6. 3. 2017.  
 • Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia (dva články k problematice kontrolně-zbrojní a jaderně-odzbrojovací politiky do slovenské bezpečnostně analytické publikace vydávané Odborem bezpečnostnej a obrannej politiky MO SR, postihující vývoj v letech 2006-2007 a 2007-2008;
 • Tůma, Miroslav (2007): Překonávání důsledků studené války v některých oblastech obranné politiky Československé a České republiky. Skripta Univerzity obrany (S-401), spoluautor. 
 • Tůma, Miroslav (2006): Policy Paper č.14 “Relics of Cold War, Defence Transformation in the Czech Republic“. SIPRI (Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum otázek míru).
 • Tůma, Miroslav (2005): Kritický význam zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení v Ruské federaci a některých dalších zemích Společenství nezávislých států. Vojenské rozhledy, č.1/2005.
 • Tůma, Miroslav (2004): Nanotechnologie – „spása lidstva“ s bezpečnostními riziky? Mezinárodní vztahy,  č.2/2004, ÚMV Praha.
 • Tůma, Miroslav (2003): Bezpečnostní výzvy 21. století a potřeba výchovy a vzdělávání v oblastech nešíření zbraní hromadného ničení, kontroly zbrojení a odzbrojení. Vojenské rozhledy, č. 2/2003.
 • Česká republika a ruční a lehké zbraně (podíl na zpracování některých kapitol). Publikaci vydalo ÚMV pro MZV u příležitosti konání Mezinárodní konference OSN k problematice nelegálních obchodů s těmito zbraněmi v r. 2001
 • Česká republika a OSN (publikace ÚMV a MZV k 50. výročí OSN), příspěvek pod názvem  „Česká republika a mírové operace OSN“
 • Tůma, Miroslav (1995): Zvýší se účinnost mírových operací OSN? Vojenské rozhledy, č.1/1995.

Publicistika, vybraná mediálno vstoupení

Nahoru