Nová publikace: Česká zahraniční politika v roce 2013

Jaká byla česká zahraniční politika v roce 2013 a proč? Odpovědi na tyto otázky nabízí autorský kolektiv výzkumných pracovníků Ústavu mezinárodních vztahů a dalších spolupracujících institucí v knize Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV.

(váz., 472 stran, ISBN 978-80-87558-19-5)

Stručný obsah
ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

ČÁST II: EVROPSKÝ A BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR
ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

ČÁST III: STŘEDOEVROPSKÝ ROZMĚR
ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY
S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY

ČÁST V: MULTILATERÁLNÍ VZTAHY A OSTATNÍ
TEMATICKÉ OBLASTI ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

PŘÍLOHY
Přehled vyslání a přijetí zástupců Parlamentu České republiky
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v roce 2013
Přehled o diplomatických stycích České republiky k 31. 12. 2013
Vedoucí zastupitelských úřadů České republiky k 31. 12. 2013
Přehled o účasti České republiky v mírových misích
Účast České republiky v pozorovatelských misích OBSE a EU
Zástupci vyslaní MZV ČR do mezinárodních organizací v roce 2013
Laureáti ceny Gratias agit 2013
Organizační struktura MZV ČR

 

Kniha je k zakoupení v našem E-SHOPU.

 

Předchozí ročníky

Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV
Czech ForeignPolicy in 2007 – 2009: Analysis

 

 

Nahoru