Diverzitní a flexibilní pracovní kultura - rovné příležitosti v Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.

Projekt komplexně pracuje s nastavením transparentního, udržitelného a ukotveného systému flexibilních forem práce a systému pro diverzitu a inkluzi v rámci pracovních vztahů v instituci.

 

V rámci projektu se ÚMV hodlá věnovat nastavení a zavádění flexibilní pracovní kultury a diverzitního a inkluzivní prostředí. Nástroje tohoto typu výrazně pomáhají zaměstnancům slaďovat osobní a profesní život. Díky projektu bude umožněno v instituci nastavit a formalizovat flexibilní formy práce. Bude nastaven efektivní a pravidelný sběr dat umožňující rychlejší evaluaci. Projekt umožní lépe technicky pojmout interní komunikaci, a posílit tak vzájemnou důvěru v pracovních vztazích. Projekt umožní digitalizaci procesů a vytvoření zázemí pro plnohodnotnou hybridní práci. Bude vytvořen interní vzdělávací systém na míru pro vedoucí pracovníky a mentory, jak férově vést flexibilní a diverzitní pracovní týmy tak, aby efektivně plnily pracovní úkoly, ale zároveň aby byly respektovány individuální odlišnosti a různorodost potřeb v rámci týmů. Cílem je rovněž předcházet diskriminačnímu jednání a vnímání nerovného zacházení na straně zaměstnanců. V tomto kontextu pak jde i o to nastavit a formalizovat interní strategii podpory diverzity a inkluze, ustanovit pozici specialisty/ů pro diverzitu, gender a inkluzi, a tak zlepšit interní kulturu organizace. Cílovou skupinu projektu jsou zaměstnanci ÚMV.

  • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů fondů EU – sociální inovace a rovné příležitosti
  • Program: Operační program Zaměstnanost plus („OPZ+“)
  • Název projektu: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura - rovné příležitosti v Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_012/0002070
  • Doba realizace projektu: 1. 8. 2023 - 31. 7. 2025