Jan Hornát Výzkumný pracovník

Jan Hornát působí jako výzkumný pracovník v Centru vztahů EU-Asie. Vystudoval mezinárodní teritoriální studia na Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Ph.D.) a americká studia tamtéž (PhDr.). Kromě toho působí jako vedoucí Katedry severoamerických studií, Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v minulosti byl také vedoucím oddělení Odboru evropských programů na Ministerstvu spravedlnosti ČR (2014-2015). Předmětem jeho odborného zájmu je vnitřní a zahraniční politika USA, vztahy USA k asijsko-pacifickému regionu, americké politické myšlení, přechod k demokracii, teorie demokratizace, rozvojová spolupráce, teritoriální spory (se zaměřením na Jihočínské moře, Východočínské moře a Arktickou oblast) a geopolitika regionu Indického oceánu.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty