Announcing the Winter Semester program of the IIR Critical Studies Seminar

Ondřej Ditrych Ředitel

Ondřej Ditrych působí od roku 2018 jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge (MPhil.) a na Fakultě sociálních věd UK (Ph.D.,), kde také působí jako akademický pracovník. V minulosti byl také analytikem v NATO SHAPE (2013-2014), koordinátorem výzkumného centra D. CENT Karl Deutsch Centre for International Political and Social Reserch (2014-2016), dále přidruženým výzkumným pracovníkem při European Union Institute for Security Studies (2013), hostujícím výzkumníkem na CERI, Sciences Po Paris (2012-2013) a Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin (2011) a výzkumným pracovníkem na Belfer Center na Harvard University (2007-2008). Předmětem jeho odborného zájmu jsou terorismus a revoluční násilí v globální politice, NATO a evropská bezpečnost, etnopolitické konflikty v postsovětském prostoru a globální trendy a jejich předpovědi. V současnosti je také členem Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí ČR, odborného panelu Společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR a Rady Orientálního ústavu Akademie věd ČR.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru