Ondřej Ditrych Seniorní výzkumný pracovník

Ondřej Ditrych je seniorním výzkumným pracovníkem a bývalým ředitelem (2018-2023) Ústavu mezinárodních vztahů. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge (MPhil.) a na Fakultě sociálních věd UK (Ph.D.,), kde také působí jako docent na katedře mezinárodních vztahů. V minulosti byl také analytikem v NATO SHAPE (2013-2014), koordinátorem výzkumného centra D. CENT Karl Deutsch Centre for International Political and Social Reserch (2014-2016), dále přidruženým výzkumným pracovníkem při European Union Institute for Security Studies (2013), hostujícím výzkumníkem na CERI, Sciences Po Paris (2012-2013) a Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin (2011) a výzkumným pracovníkem na Belfer Center na Harvard University (2007-2008). Předmětem jeho odborného zájmu jsou terorismus a revoluční násilí v globální politice, NATO a evropská bezpečnost, etnopolitické konflikty v postsovětském prostoru a globální trendy a jejich předpovědi. V současnosti je také členem odborného panelu Společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR (RVVI) a Rady Orientálního ústavu Akademie věd ČR.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty