Latinská Amerika

Jedná se o velice rozmanitou oblast jak geograficky, kulturně a etnicky, tak i politicky. Lidé tohoto regionu mají společné zkušenosti s kolonizační nadvládou ze strany evropských mocností od 15. do 18. století, tak i s boji za nezávislost na začátku 19. století. Přestože je Latinská Amerika velice bohatým regionem, co se týče přírodních zdrojů, není její ekonomický potenciál stále plně využit. V mnoha státech panuje dlouhodobá politická nestabilita, která brání adekvátnímu rozvoji a je živnou půdou pro zvýšenou kriminalitu. Region trpí zejména velkými sociálními nerovnostmi, které stojí i za velkou migrací.