12. 1. 2017 Tento obsah není aktuální

Lukáš Tichý členem redakční rady Vojenských rozhledů!

Lukáš Tichý se stal členem redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. Gratulujeme!

Časopis Vojenské rozhledy je recenzovaný neimpaktovaný teoretický časopis Ministerstva obrany. Je to nejstarší a nejprestižnější český vojenský časopis. Byl založen v roce 1920. Od poloviny roku 2013 je vydáván Univerzitou obrany. Časopis přináší nejnovější poznatky z oboru vojenské vědy, teorie a metodologie. Uveřejňuje původní vědecké práce ze všech oborů vojenství a poskytuje prostor pro prezentaci názorů autorů z řad bezpečnostní komunity i ozbrojených sil, nabízí odpovědi na základní otázky bezpečnosti, obranné politiky a vojenství v nejširším slova smyslu. Je určen především pro potřeby praxe a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Svým dílem přispívá k rozvoji vojenské vědy v oblasti bezpečnostních a strategických studií, operačního umění, ale i taktiky, vojenské ekonomiky, vojenských technologií a dalších souvisejících oborů.

Lukáš Tichý je výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a přednášející na Metropolitní univerzitě Praha. Mezi oblasti jeho zájmu patří energetická bezpečnost (Evropa, Rusko a Střední Asie), energetická bezpečnost Afriky (konflikty o zdroje, politika světových aktérů v Africe), geopolitika přepravních tras, vztahy mezi EU a Ruskem , bezpečnostní a strategická kultura Ruska, teorie mezinárodních vztahů a analýza diskurzu.