11. 9. 2015 Tento obsah není aktuální

Lustrace v minulosti a nyní: podobnosti, rozdíly, použitelné standardy

Dne 7. září 2015 se v Černínském paláci uskutečnila expertní konference „Lustrace v minulosti a nyní: podobnosti, rozdíly, použitelné standardy“ spoluorganizovaná Ústavem mezinárodních vztahů. Konferenci pořádala Benátská komise, nezávislý expertní orgán Rady Evropy, který na žádost členských států a nejvyšších orgánů této organizace vydává právně nezávazné posudky hodnotící soulad ústavněprávních norem dotčených zemí s evropskými standardy.

Konference se zaměřila na výzvy, které představuje druhá vlna lustrací, započatá v polovině minulé dekády. Na rozdíl od první lustrační vlny z 90. let 20. století určené k dekomunizaci v zemích střední a východní Evropy, je druhá vlna rozmanitější jak svým geografickým rozsahem (od východní Evropy přes severní Afriku až po Střední Východ), tak i svými cíli. Mezi nimi už není jen očista politických elit, ale také dalekosáhlé strukturální reformy, jako jsou boj proti korupci a organizovanému zločinu a zajištění dobrého vládnutí. Jednání konference se soustředilo na potenciál lustrací a na výsledky, které se s jejich pomocí podařilo dosáhnout. Předmětem diskuse bylo i případné přehodnocení mezinárodních standardů, které se na lustrace vztahují.

Konferenci spolupořádanou Ústavem mezinárodních vztahů a Benátskou komisí zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Mezi účastníky byli mj. bývalá polská premiérka a členka Benátské komise Hana Suchocka, náměstkyně ministra obrany Gruzie Anna Dolidze či poradce předsedy Parlamentu Ukrajiny Serhij Holovaty. ČR v Benátské komisi zastupují výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů Veronika Bílková a soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. Jednání se dále zúčastnili experti z několika členských států Rady Evropy a zástupci mezinárodních organizací a soudů.

(text z: Tiskové zprávy Ministerstva zahraničních věcí, autorství fotografií: MZV ČR)