Mapování a vysvětlování trendů politizace a rámování evropské integrace v politickém diskurzu zemí střední a východní Evropy

Projekt analyzuje politizaci a rámování témat spojených s evropskou integrací v politických debatách vybraných zemí střední a východní Evropy. V rámci politické debaty se zaměřuje na politizaci a rámování témat spojených s evropskou integrací v rámci projevů na plenárním zasedání ve čtyřech zemích střední a východní Evropy mezi lety 2004 a 2019. Po tom, co projekt identifikuje hlavní deskriptivní trendy v rámci politizace a rámování témat spojených s evropskou integrací, se zaměří na vysvětlení těchto trendů. Při vysvětlování těchto trendů bude projekt primárně testovat aplikovatelnost vysvětlujících faktorů identifikovaných v předcházejícím výzkumu ohledně politizace a rámování evropské integrace v zemích západní Evropy. Vedle toho se však také pokusí identifikovat vlastní teoreticky-informovaná vysvětlení identifikovaných trendů.

  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR) - Standardní projekty 
  • Název projektu: Mapování a vysvětlování trendů politizace a rámování evropské integrace v politickém diskurzu zemí střední a východní Evropy
  • Registrační číslo projektu: 23-07049S
  • Řešitel: Jan Kovář 
  • Doba řešení: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025