16. 12. 2014 Tento obsah není aktuální

Mediální výstupy projektu veřejné debaty

Mezi hlavní cíle Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., patří napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky a zvyšovat povědomí o  problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností. K tomuto účelu má sloužit i projekt "Podpora veřejné debaty o české zahraniční politice" na podporu veřejné debaty o zahraniční politice v tištěných i elektronických médiích.

Cílem projektu "Podpora veřejné debaty o české zahraniční politice" bylo podpořit vlastní iniciativy českých médií v diskusi na obecná i specifická zahraničněpolitická témata mezi různými názorovými proudy politické, rozhodovací, akademické, mediální a občanské sféry. V rámci projektu již vyšla řada mediálních výstupů v časopise A2, Deníku Referendum, EurActiv.cz, Literárních novinách a Revue Prostor, které průběžně doplňujeme.

Více o projektu, včetně odkazů na publikované výstupy zde.