September issue of the Czech Journal of International Relations is out!

16. 12. 2014 Tento obsah není aktuální

Mediální výstupy projektu veřejné debaty

Mezi hlavní cíle Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., patří napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky a zvyšovat povědomí o  problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností. K tomuto účelu má sloužit i projekt "Podpora veřejné debaty o české zahraniční politice" na podporu veřejné debaty o zahraniční politice v tištěných i elektronických médiích.

Cílem projektu "Podpora veřejné debaty o české zahraniční politice" bylo podpořit vlastní iniciativy českých médií v diskusi na obecná i specifická zahraničněpolitická témata mezi různými názorovými proudy politické, rozhodovací, akademické, mediální a občanské sféry. V rámci projektu již vyšla řada mediálních výstupů v časopise A2, Deníku Referendum, EurActiv.cz, Literárních novinách a Revue Prostor, které průběžně doplňujeme.

Více o projektu, včetně odkazů na publikované výstupy zde.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru