Odborné články

Výraznou aktivitou výzkumných pracovníků je publikace odborných článků v recenzovaných žurnálech vydávaných doma i v zahraničí. K většině článků mají přístup všichni zaregistrovaní čtenáři v naší knihovně.