Mezinárodní politika - diplomacie klimatické krize

S potěšením oznamujeme, že jsme právě vydali nové letošní číslo časopisu Mezinárodní politika, tentokrát s názvem "Diplomacie klimatické krize". Zároveň srdeně zveme na křest čísla 3.10. v 17:00 v ÚMV.

Přikládáme editorial šéfredaktora Mezinárodní politiky, Jana Daniela.

Vážení čtenáři, po horkém létě lámajícím nejen v Česku teplotní rekordy se vám dostává do rukou druhé číslo Mezinárodní politiky roku 2023. Příhodně, tématem tohoto čísla byla zvolena klimatická krize, její dopady a způsoby možné reakce. Při výběru textů bylo naším cílem poukázat na to, že klimatická krize se skutečně týká celé planety a zasahuje všechny úrovně našeho života. Byť ji můžeme prozatím pociťovat na úrovni rozpálených ulic měst a kalamity odehrávající se v českých lesích, její součástí jsou i brazilské kulturní války ohledně osudu amazonského pralesa, vysychající a znehodnocené zavlažovací kanály v Iráku nebo před očima se měnící Arktida.

Jak řada textů upozorňuje, ekonomická krize sice může být globální, ale rozhodně nemá stejné dopady na všechny socioekonomické skupiny. V rámci tohoto čísla jsme se snažili také vypíchnout, že se zároveň snaha o řešení klimatické krize a jejích dopadů odehrává na různých úrovních. Texty se tak zaměřují na různé aktéry, kteří jsou do klimatických politik pozitivně či negativně zapojeni, ať již jde o města, mezinárodní soudní instituce, EU, NATO, OSN, nebo třeba fosilní korporace s jejich popíračskou agendou.

Zároveň jsme rádi, že se mnoho příspěvků dotýká podoby toho, jaká vlastně má reakce na klimatickou krizi být – stačí nám drobné úpravy současných politických a ekonomických systémů, nebo je třeba jednat odvážněji a radikálněji? A jsme toho vůbec schopni na planetární úrovni, pokud je to toto téma problematické i v samotném Česku?

V tomto čísle najdete:

 • Kulatý stůl: Co znamená klimatická krize pro mezinárodní politiku a diplomaci? (Mats Braun, Bronislava Tomášová, Naďa Johanisová, Klára Bělíčková) 
 • Kateřina Davidová: Spravedlivá transformace v nespravedlivém světě
 • Petra Jelínková: Klimatická krize versus ženy: jak se projevují genderové rozměry změny klimatu
 • Eva Svobodová: Do Česka se antiklimatická agenda dostávala spolu s volnotržním fundamentalismem, říká autor knihy o klimatických dezinformacích Vojtěch Pecka
 • Nikola Adamovská: Klimatická diplomacie měst přináší nové ambice do globální správy klimatu
 • Eva Balounová: Mezinárodní klimatické právo: současné výzvy (nejen) pro Mezinárodní soudní dvůr
 • Jitka Martínková: Klimatické konference OSN: selhání, nebo naděje? A co čekat od letošní konference COP 28 v Dubaji?
 • Vojtěch Jirásek: Romana Jungwirth Březovská: „Česko je podprůměrný aktér na to, jak jsme znalostně a ekonomicky vyspělý stát.“
 • Zdenka Sokolíčková: Arktida je blíž, než si myslíme
 • Lenka Hrabalová: Národ dvou řek bez vody
 • Radek Buben: Amazonie v rytmu brazilských kulturních válek
 • Aleš Karmazin: Klimatická změna v čínské politice a společnosti
 • Daniel Šitera: Čas dorůst? Budoucnost globální nerůstové strategie v Česku

Zároveň vás srdečně zveme na křest našeho nového čísla, které se uskuteční 3.10. od 17:00 v budově ÚMV. Více podrobností a registraci najdete zde -> https://www.iir.cz/diplomacie-klimaticke-krize-krest-casopisu-mezinarodni-politika