Mezinárodní politika - Současné podoby nacionalismu

Nové číslo časopisu Mezinárodní politika se zabývá nacionalismem a jeho současnými podobami.

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, téma prvního čísla Mezinárodní politiky 2023 má název Současné podoby nacionalismu. Historická zkušenost nás automaticky nutí tento fenomén vnímat s ostražitostí. Nacionalismus sice může představovat cestu k vyloučení, ale naši autoři se také snaží klást (a zkoumat) otázky, zdali
nemůže být i prostředkem emancipace. Jednotlivé texty popisují současné podoby nacionalismu i jejich historická pozadí, zkoumají iliberální tendence i globální propojování. V tomto čísle se můžete například dozvědět, jakou roli hraje nacionalismus v politikách Indie, Turecka či Číny. Článek o Mexiku zase ukazuje proměnu formování národní identity prostřednictvím umění ve veřejném prostoru. Nechybí ani témata zachycující situaci v Itálii, Španělsku, Velké Británii či Spojených státech, nebo zjišťování toho, jak nacionalismus využívají levicové strany jižní Evropy. A stále se věnujeme i Ukrajině. O tom, jak ruská agrese vrazila klín mezi evropské konzervativce, píše v komentáři Tomáš Trněný. Ta do „evropského prostoru vnesla volání po jistotách a vlastenectví, tedy témata vlastní značné části těchto uskupení. Na druhou stranu ale ruská agrese některé vazby konzervativních stran zpřetrhala.“ Přeji Vám podnětné čtení.

V tomto čísle najdete:

 • Analýza: Rozbitá výkladní skříň sekularismu. Jak se dostal v Indii k moci hinduistický nacionalismus? (Jiří Krejčík)
 • Komentář: Švédští demokraté slibují opět skvělé Švédsko. Ale jen pro někoho (Kristina Němcová)
 • Analýza: Floridské flirtování s křesťanským nacionalismem (Jan Beneš)
 • Rozhovor: „Nacionalismus spojujeme s pravicovými stranami. Zajímalo mě, jak je to u těch  levicových,“ říká italský politolog zkoumající přístup k tématu národa u radikálně levicových stran jižní Evropy (Eva Svobodová, přeložil Vojtěch Jirásek)
 • Analýza: Vytvářet národ uměním: veřejný prostor Mexika jako prostředek nacionalismu (Magdalena Haakenstad Koháková)
 • Komentář: Ruská invaze částečně vrazila mezi evropské konzervativce klín. Jako celek je ale posílila. Část z nich zůstává Moskvě věrná (Tomáš Trněný)
 • Komentář: Anti-genderová internacionála. Kořeny a ideový background současného antigenderového
  hnutí (Eva Svatoňová)
 • Rozhovor: „Nesnášenlivost si lidé budovali roky. Teď neví, kdo je jejich velký nepřítel,“ říká o brexitu novinářka Jolana Humpálová (Eva Svobodová)
 • Analýza: Nezávislé národní Turecko: Turecký nacionalismus v 21. století (Karolína Lahučká)
 • Komentář: Kořeny současného čínského nacionalismu (Tobiáš Lipold)
 • Recenze: Za zrcadlem (Vojtěch Jirásek)