Petr Drulák

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Předseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů

18. 12. 2011 (11:49)

Tento obsah není aktuální

Zaměstnání

Vzdělání

Zaměstnání

2017 - 2019: velvyslanec České republiky ve Francii
2014 - 2015: 1. náměstek ministra zahraničních věcí České republiky
2013: výzkumný pracovník, ÚMV
2012: profesor na Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií FSV UK, předměty – "Sociální a ekonomický vývoj zemí Beneluxu", "Kapitoly z dějin zemí Beneluxu", "Theory of International Relations I", "Metodologie výzkumu"
2005 - 2012: docent na Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií FSV UK
2004 - 2013: ředitel ÚMV
2004 - 2007: předseda redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy
2001 - 2004: zástupce ředitele ÚMV
2000 - 2004: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy
2000 - 2001: vedoucí vědeckého oddělení ÚMV
1999 - 2004: hostující vyučující Institutu mezinárodních studií, Karlova univerzita
1998 - 2000: výzkumný pracovník ÚMV
1996 - 2004: asistent na VŠE Praha, předměty – "Tvorba zahraniční politiky", "Teorie mezinárodních vztahů"
1994 - 1997: výkonný ředitel Rady pro mezinárodní vztahy, od 1997 člen výkonného výboru

Vzdělání

1996 - 2000: doktorand na VŠE Praha, dizertace na téma "Interpretace vzniku studené války"
1994 - 1996: inženýr na VŠE Praha - mezinárodní politika, filozofie
1993 - 1994: University of Antwerp - mezinárodní ekonomie, mezinárodní politika
1990 - 1993: bakalář na Vysoké škole ekonomické v Praze, specializace mezinárodní obchod
1986 - 1990: Gymnázium Hořovice

Zahraniční studijní pobyty

září 2003 - leden 2004: Jean Monnet Fellow - European University Institute, Florencie
červen 1999 - červenec 1999: College of Europe v Brugách, Belgie
říjen 1997 - březen 1998: studijní pobyt v Německu (Mnichov - CAP, Frankfurt - FAZ a Berlín - DeutschlandRadio)
červen 1997 - červenec 1997: University of Michigan in Ann Arbor, USA

Další profesionální aktivity a členství

2008 - 2011: zástupce šéfredaktora v Journal of International Relations and Development
3. - 15. července 2006: vedoucí kurzu a ředitel 7. Evropské letní školy mezinárodních vztahů "Convergence and Diversity in an Enlarged Europe", Praha
25. - 27. června 2006: programový ředitel CEEISA Convention Reflecting on a Wider Europe and Beyond: Norms, Rights and Interests, University of Tartu, Estonia
2004 - současnost: předseda redakční rady časopisu Perspectives
2004 - 2007: předseda redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy
2000 - 2004: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy
2000 - 2007: editor recenzí v Journal of International Relations and Development
1998 - 2002: četné přednášky o integraci ČR do EU organizované ÚMV pro zahraniční odborníky
učitel na letní škole VŠE pro studenty z University of Denver, Colorado: kurzy "Czech Foreign Policy", "Traditions of the Czech Foreign Policy" (1997, 1998, 1999, 2001)
1996-1999: koordinátor pro ČR Asociace mezinárodních studií ve střední a východní Evropě
Členství: Rada pro mezinárodní vztahy (od 1997), Asociace mezinárodních studií ve střední a východní Evropě (od 1996), redakční rada časopisu Mezinárodní vztahy (od 1999), redakční rada časopisu Perspectives (od 2004), vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ČR (2004-2006), oborová rada doktorského studia Mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (od 2005), oborová rada doktorského studia Politologie a mezinárodní studia na Fakultě filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2005), vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (od 2006), vědecká rada Institut für europäische Politik, Berlin (od 2006), akademická rada Metropolitní univerzity Praha (2006).
Zvoleným členem: Rada Ústavu mezinárodních vztahů (2007-2012), předseda Rady ÚMV (od 2012), Steering Committe of the ECPR Standing Group on International Relations (od 2007), Executive Council of the Central and Eastern European International Studies Association (2007-2010).

Další aktivity a zájmy

1995 - 1996 předseda české sekce Mladých evropských federalistů (JEF)

Oblast zájmu

evropská integrace
teorie mezinárodních vztahů
česká zahraniční politika
diskursivní analýza

Jazyky

angličtina (plynně)
němčina (plynně)
francouzština (pasivně)
nizozemština (pasivně)
ruština (pasivně)

Ocenění

nejlepší Tempus student na RUCA, Antwerpen, v akademickém roce 1993/94
druhé místo ve studentské soutěži "Mé poselství OSN", 1995
cena Edvarda Beneše třetího stupně, 1996
ocenění Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE Praha, za příspěvek k mezinárodním vztahům, druhé místo, 1998
the CEEISA "Award for citizenship 1996", 1999

Publikace

Monografie

 • Drulák, Petr and Šárka Moravcová, eds (2013) Non-Western Reflections on Politics. Frankfurt am Main: Petr Lang. Autor kapitol: „Introduction for a Global Dialogue“, 11-20 a „Chinese Political Metaphysics: The Book of Changes“, 71-88.
 • Drulák, Petr. (2012) Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: SLON.
 • Drulák, Petr a Šabič, Zlatko. (2012) Regional and International Relations of Central Europe. Basingstoke: Palgrave. Autor kapitoly "Central Europe and IR Thinkig: Traditions and Disciplines", 18-39, spoluautor kapitol "Introduction to Central Europe", 1-17, and "Conclusions: Institutions, Geography, and Uncertainty", 310-316.
 • Drulák, Petr, Bosold, David a Hynek Nik, eds (2011), Democratization and Security in Central and Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos.
 • "War: from Disciplinarity to Multidisciplinarity and further to Transdisciplinarity". In: Pami Aalto, Vilho Harle and Sami Moisio, eds. (2011), International Studies: Interdisciplinary Approaches. London: Palgrave Macmillan, s. 228-253.
 • Drulák, Petr a Šabič, Zlatko, eds. (2010) The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.
 • Drulák, Petr a Braun, Mats, eds. (2010) The Quest for the National Interest: a Methodological Reflection on Czech Foreign Policy.
 • Drulák, Petr, Handl, Vladimír a kol. (2010) Hledání českých zájmů: vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost.
 • Drulák, Petr, Horký Ondřej a kol. (2010) Hledání českých zájmů: obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj.
 • Drulák, Petr, Střítecký, Vít a kol. (2010) Hledání českých zájmů: mezinárodní bezpečnost.
 • "Česká zahraniční politika v době počínajícího politického rozkladu". In: Michal Kořan a kol. (2009) Česká zahraniční politika v roce 2008: analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 373-379.
 • Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha: Portál. 2009.
 • Kratochvíl, Petr a Petr Drulák a kol. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009.
 • "Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem", in: Michal Kořan a kol. (2008) Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 395-402.
 • "České metafory Evropy – Havel vs. Klaus". In: Miroslav Novák a Miloš Brunclík, eds., (2008) Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, s. 329-371. spoluautor: Vít Beneš.
 • Spolueditor knihy (s Petrem Kratochvílem): 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007. Autor kapitoly "Ústav mezi pokrokem a věčným návratem téhož", s. 277-286.
 • Editor knihy: Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. Autor kapitol: "Úvod", s. 9-13; "Epistemologie, ontologie a operacionalizace", s. 14-28; "Analýza metafor", s. 125-148; "Kvalitativní výzkum – standardy, rétorika a logika", s. 227-240.
 • Metaphors and Creativity in International Politics. Research Cluster Discourse, Politics, Identity, Working Paper No. 3/2005, Lancaster: Institute for Advanced Studies at Lancaster University.
 • Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper, Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15.
 • Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003.
 • Editor knihy: National and European Identities in EU Enlargement. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. Autor kapitoly "Introduction: The Return of Identity to European Politics", s. 11-20.
 • Tvorba a analýza zahraniční politiky. VŠE, Praha, 2000, skripta, spoluautor s Radkou Drulákovou.

Odborné články v časopisech

 • „Going Native? The Discipline of IR in Central and Eastern Europe“ . In: Przeglad Europejski, 1 (27), s. 10-14.
 • "Of Metaphors, Concepts and Reality: A Reply to Onuf". In: Perspectives, vol. 18, No. 1, s. 77-86.
 • "Metodologie výzkumu politiky: polemika s Karlem B. Müllerem". In: Politologická revue, červen 2009/1, s. 79-85.
 • "Přestaňme dohánět, začněme tvořit! Boudoucnost českého oboru mezinárodních vztahů". In: Mezinárodní vztahy, vol. 44, 3/2009, s. 95-109.
 • "Odpověď kritikům". In: Mezinárodní vztahy, vol. 44, 3/2009, s. 148-154.
 • "Politika českého nezájmu aneb Rekviem za české předsednictví". In: Mezinárodní politika, 7/2009, s. 4-6.
 • "Introduction to the International Relations (IR) in Central and Eastern Europe Forum". In: Journal of International Relations and Development, 12 (2), 2009, 168-173.
 • "Les Tchéques á la tete de l’Europe: La présidence tchéque de l’Union européenne en 2009". In: Revue d’études comparatives Est-Ouest. vol. 40, n° 1, 2009, 19-43.
 • "Aussenpolitik in Ostmitteleuropa: Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten". Osteuropa, vol. 58 (7), 139-152, spoluautoři: Michal Kořan, Jan Růžička.
 • "Figuring Out Europe: EU Metaphors in the Minds of Czech Civil Servants" (spoluautorka: Lucie Königová). In: Perspectives. No. 28, Summer 2007, s.5-23.
 • "Zamyšlení nad českým oborem mezinárodních vztahů: Pokus o bourdieuovský pohled". In: Mezinárodní vztahy. 3/2007, s. 69-79.
 • "Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought". In: Geopolitics, Vol. 11, No. 3, Autumn 2006, 420-438.
 • "Motion, Container and Equilibrium: Metaphors in the Discourse about European Integration" in: European Journal of International Relations, vol. 12(4), 499-531.
 • "Metafora kak most myezhdu racionalnym i chudozhestvennym" in: Proceedings of Ural Sate Pedagogical University. LINGUISTICS, vol. 19, 2006, Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 116-130.
 • "Metaforické plakáty Evropy" in: Mezinárodní politika 4/2006, s. 40-41.
 • "Qui décide la politique étrangere tcheque? Les internationalistes, les européanistes, les atlantistes ou les autonomistes?" in: La Revue internationale et stratégique, No. 61, Printemps 2006. Paris: IRIS.
 • "Co nám metafory mohou říci o politice?" in: Mezinárodní politika 2/2005, 4-5.
 • "Evropská integrace a metafory: evropské myšlení bez NÁDOB" in: Mezinárodní politika 2/2005, 6-7. spoluautor: Janem Karlasem
 • "Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie?" in: Mezinárodní vztahy, 3/2005, s. 112-118.
 • "The Problem of Structural Change in Alexander Wendt‘s Social Theory of International Politics" in: Journal of International Relations and Development, vol. 4, No.4, s. 363-379.
 • "L’integrazione europea da una prospettiva post-westfaliana" in: Futuribili 1-2 (Westfalia si complica), 2001, 125-138.
 • "Flandry a Evropa - vlámská (para)diplomacie" in: Europeum, 10/2001.
 • "Záblesk v totalitní temnotě: pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu" in: Mezinárodní vztahy, 1/2002, pp. 40-57.
 • "The Discipline of IR in Central and Eastern Europe" in: European Political Science, 2002, vol. 1, No. 3, spoluautorka: Lucie Königová.
 • "Interactions and identities of Czech civil servants on their way to the EU" in: Journal of European Public Policy, vol. 10, No.4, 637-654, spoluautoři: Jiří Česal, Stanislav Hampl.
 • "Předsednictví s buřinkou: Belgie v čele EU" in: Mezinárodní politika, 8/2001, s. 38-40.
 • "Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína" in: Mezinárodní vztahy, ÚMV Praha, 1/2001, s. 5-7.
 • "Finalita EU po Nice: pokus o český pohled" in: Evropská témata, 1/2001.
 • "Malé státy na mezivládní konferenci" in: Evropská témata, 1/2000.
 • "Suverenita malého státu v Evropské unii" in: Integrace, 1/2000, s. 8-9.
 • "Rakousko jako hrozba postvestfálské Evropě" in: Mezinárodní politika, 6/2000, s. 6-7.
 • "Vývoj teorií evropské integrace" in: Acta oeconomica pragensis, roč. 8, č. 5, s. 115-130.
 • "Evropská integrace a její šíření jako přenos institucí" in: Mezinárodní vztahy, 4/2000, ÚMV Praha, s. 5-16.
 • "International Relations in the Czech Republic: A Review of the Discipline" in: Journal of International Relations and Development, vol. 3, No. 3, s. 256-282, spoluautor: Radka Druláková.
 • "Suverenita malého státu v Evropské unii" in: Integrace, Praha, únor 2000, s. 8-9.
 • "Ještě ke kooperaci a konfliktu malých států" in: Mezinárodní politika, ÚMV Praha, 2/1999.
 • "Chiméra konkurence malých států: polemika s Petrem Robejškem" in: Mezinárodní politika, ÚMV Praha, 12/1998.
 • "Identita malého státu v mezinárodní politice" in: Mezinárodní politika, ÚMV Praha, 11/1998.
 • "Malé státy ve velkém tisku" in: Mezinárodní politika, Praha, 7/1998.
 • "Funkcionalismus a institucionalismus v evropské integraci" in: Mezinárodní vztahy, ÚMV Praha, 2/1998.
 • "Postmoderní filozofie vědy" in: Logos, internetový časopis publikovaný katedrou filosofie VŠE, Praha, 1997.
 • "Co dělat, když jste malý", in: Mezinárodní politika, ÚMV Praha, 5/1997.
 • "Jak vznikají aliance?", in: Mezinárodní vztahy, ÚMV Praha, 1/1996.

Recenze a recenzní eseje

 • "Dva Francouzi o globalizaci". Lidové noviny, příloha Orientace,30-X, 5.1. 2013.
 • "Teorie evropské integrace", Mezinárodní politika, 3/2009, s. 39.
 • "Svět jako metafora" in: Mezinárodní vztahy, 4/2006, 67-80, 2006.
 • "The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond (by Walter Mattli)" in: Millennium, vol. 29, No. 3, s. 966-967, 2000.
 • "Boundaries, Territory and Postmodernity (David Newman, ed.)" in: Journal of International Relations and Development, vol. 3, No. 1, 2000, s. 89-93.
 • "Steffano Guzzini, Realism in International Relations and International Political Economy. The Continuing Story of a Death Foretold", a book review in: Journal of International Relations and Development, vol. 2, no. 3, 1999.
 • "Proměny teorie mezinárodních vztahů a její mistři" in: Mezinárodní vztahy, Praha, 1/1999.
 • "Schafft eine, zwei, viele Modernen" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Sachbücher, Frankfurt nad Mohanem, 16. 7. 1998, s. 11.
 • "Gegen die Einbahnstrasse" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt nad Mohanem, 22. 5. 1998.

Příspěvky ve sbornících a knižní publikace

 • “Central Europe: A continuing challenge”, In: Lyubov Shishelina, ed. (2013), Russia and Central Europe in the new geopolitical realities. Moscow: Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, pp. 82-89.
 • "Czech geopolitics: struggling for survival" In: Stefano Guzzini, ed. (2012) The Return of Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises. Cambridge: Cambridge University Press, 77-100.
 • „Úvod do mezinárodních vztahů“, In: Miroslav Novák, ed., Úvod do studia politiky. Praha: SLON, 354-376.
 • "Concluding Remarks: Are There any Lessons to Learn?" In: David Bosold, Petr Drulák, Nik Hynek, eds. (2011) Democratization and Security in Central and Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos, 293-302.
 • "Syntéza teorií cestou jejich destrukce" In: Pavel Barša a kol. (2009) Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů.Praha: SLON, 225-245.
 • "Central and Eastern Europe: between continuity and change" In: Arlene B. Tickner and Ole Waever, eds (2009) International Relations scholarship around the world. London: Routledge, 242-260, spoluautoři: Jan Karlas, Lucie Königová.
 • "EU International Role and Its Impact on the Evolution of the EU Constitutional Structure: A Discourse Analytical Perspective" In: Luboš Tichý, Ondřej Schneider, Běla Plechanovová, eds, European Integration at the Crossroads. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 157-167.
 • "Identifying and assessing metaphors: discourse on EU reform" In: Terrell Carver and Jernej Pikalo, eds, Political Language and Metaphor: Interpreting and changing the world. London and New York: Routledge, s. 105-118.
 • "Metafory Evropy: pohled evropských politiků a výtvarníků" /Metaphors of Europe: a perspective of European politicians and artists/ In: Mirka Kortusová, ed. (2007) Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 113-119.
 • "Jak na metafory? Několik poznámek k analýze politického diskurzu mezinárodních vztahů" In: Běla Plechanovová, ed. (2006) Evropská unie na počátku 21. století: Reformní procesy a institucionální změny. Praha: Karolinum, 41-59.
 • "Enlargement and Central and Eastern Europe" In: Fergus Carr and Andrew Massey, eds (2006) Public Policy and the New European Agendas. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 61-80.
 • "Jak si stojí česká paradiplomacie? Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR" (The state of Czech paradiplomacy), In: Břetislav Dančák, Petr Fiala and Vít Hloušek, eds, Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova Univerzita, 150-165, with Petr Kratochvíl and Lucie Königová.
 • "Czech Republic" in: Knud Erik Joergensen and Tonny B. Knudsen, eds (2006) International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations, London, Routledge, spoluautorka: Radka Druláková.
 • "Reflexivity and structural change", in: Stefano Guzzini and Anna Leander, eds (2006) Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his Critics. London: Routledge, s. 140-159.
 • "The Czech Republic – From Socialist Past to Socialized Future", in: Flockhart, Trine, ed. (2005), Socializing Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe, London: Palgrave, 149 - 168, spoluautorka: Lucie Königová.
 • "What do the elections to the European Parliament tell us about new member countries?" in: Adebahr, Maria et al., eds (2004) EuroMission: Neue Perspektiven für die erweiterte Europäische Union, Münster-Hamburg-Berlin: LIT Verlag, spoluautorka: Radka Druláková.
 • "Benelux" in: Vykoukal, Jiří, ed. (2003) Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce, Praha: Dokořán, s. 299-314.
 • "Idee von Immanuel Kant in der internationalen Politikwissenschaft und amerikanische Aussenpolitik" in: Salewski, Michael und Timmermann, Heiner (2002) (Hrsg.) Gesichter Europas. Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Band 105. Münster: LIT-Verlag, pp. 206-222.
 • "When Does Regional Cooperation Make Sense?" in: Marek Šťastný, ed. (2002) Visegrad Countries in an Enlarged Trans-Atlantic Community, Bratislava: Institute for Public Affairs, pp. 47-66.
 • "A Look at the Future EU from the Candidate Countries" in: Martin Brusis and Janis A. Emmanoulidis, eds (2002) Thinking Enlarged: The Accession Countries and the Future of the European Union, Bonn: Europa Union Verlag, pp. 29-46.
 • "Tschechien: Streit um Europa" in: Heiner Timmermann (2001) (Hrsg.) Eine Verfassung für die Europäische Union, Opladen: Leske+Budrich, s. 257-264
 • Promýšlet Evropu, Praha: The British Council, 2001, s. 7-20, spoluautor Jiří Šedivý.
 • "Deset let československé a české zahraniční politiky jako (re)produkce politické identity" in: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století, Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2000, s. 303-317.
 • "EU expansion as export of institutions" in: Drozdowicz, Z. a Glass, K. a Škaloud, J. (Hg.): Von der Emanzipation zum Integration, Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, Wien a Poznan, 2000, s. 227-238.
 • Tvorba a analýza zahraniční politiky VŠE, Praha, 2000, skripta, spoluautor s Radkou Drulákovou.
 • "Hospodářské vztahy mezi ČSSR a oběma německými státy do pádu železné opony" in: Had, Miloslav and Kotyk, Václav (ed.): Malé země, velcí sousedé. Praha, 1998.
 • "About the History of the Prisoner‘s Dilemma in the IR Theory" in: Dvořák, Kašička (ed.): European Integration in a Changing World, Praha, 1998.
 • "Předmluva" in: Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů, sborník z konference, VŠE, Praha, 1997.
 • "Architecture and Issues of Early Warning and Conflict Prevention"Sofia, 1997 "A Czech View of the European Security" in: Gotchev, Atanas (ed.): The New European Security".
 • Některé aspekty vzniku NATO" in: Evropské bezpečnostní struktury, VŠE, Praha, 1996.

Publicistika

 • "Pokojné řešení mohou nalézt jen sami Ukrajinci". Lidové noviny, Horizont, 29. 1. 2014.
 • "Lidská práva v zahraniční politice aneb od snění k naivitě. A zpět?". Deník Referendum, 13. 1. 2014.
 • Zaorálek, Lubomír a Petr Drulák (2014) Probuďme naši zahraniční politiku. Právo, 10.1. 2014.
 • "Zabedněnost českých politiků je naším rizikem", Česká pozice, 6. 1. 2014.
 • "Kočičínský svět“, Právo, příloha Salon, 12.12. 2013.
 • "Držet holistický nesoulad". revue Prostor, vol. 31, no. 100, 5-8.
 • Lesk a bída teoretického rozumu: rozhovor s Petrem Drulákem“, Mezinárodní vztahy, vol. 48, No. 4, 116-123.
 • "Probudí se česká zahraniční politika?". Deník Referendum, 11. 10. 2013
 • "Moc proměn a proměny moci". Právo, příloha Salon, 26.9. 2013
 • "Překonávání veřejného nezájmu aneb inspirace Komenským". revue Prostor, 97/98, 132-139.
 • „O politicích a prorocích“. Právo, Salon, 18.4. 2013, 5-7.
 • "Novinář Jiří Dienstbier“ In: Jiří Dienstbier rozhlasový zpravodaj 1958-1969. (2013) Praha: Radioservis, 9-13.
 • "Česko v EU a ve světě", studie v projektu Česko hledá budoucnost (2013).
 • "Miloš Zeman není žádný myslitel", rozhovor. In: Hospodářské noviny, 5.-7.4. 2013, s. 11.
 • "Slovensko, Česko a Západ". Zahraničná politika, 4/2012-2013.
 • "Mluvíme trochu o prorokovi", rozhovor s Ondřejem Slačálkem. In: Nový prostor, 409, 17.1. 2013, s. 20-22.
 • “The Czech conundrum – post-communist, Central European and small“. In: Nicholas Walton, Jan Zielonka, eds, The new political geography of Europe. London: European Council on Foreign Relations, s. 83-88, 2013.
 • "Úvodem na závěr, závěrem na úvod". In: Mezinárodní politika, 12/2012, s. 3.
 • "Spojené státy v 21. století" In: Sborník textů, 43/2012, Praha: Fontes rerum, 18-24.
 • "Vyvolají jihoevropské demonstrace síť solidarity?". In: Česká pozice, 21. 11. 2012.
 • "Belgické tajemno - od mystiků k surrealistům", revue PROSTOR, 95-96, roč. 30, 2012, s. 158-165.
 • "Prorazit gumovou zeď". In: Jiří Pehe (ed.) Krize, nebo konec kapitalismu? Praha: Prostor, s. 203-217
 • "The Czech conundrum – post-communist, Central European and small", Reinventing Europe, European Council on Foreign Relations, 2012.
 • "Za vlády prasat: K Bělohradského a Orwellovu pojetí korupce". In: Právo, Salon, 25. 8. 2011.
 • "Losování, patriotismus a revoluce". In: Lidové noviny, Orientace, 30. 4. 2011.
 • "Čekání na revoluci". In: Právo, Salon, 3. 2. 2011.
 • "Nenapravitelný optimista: Za Jiřím Dienstbierem". In: Mezinárodní politika. 2/2011, s. 22-23.
 • "Petr Drulák: WikiLeaks je show, při níž se občan aspoň pobaví", EurActiv, 20. 1. 2011.
 • "WikiLeaks: od demokracie k pornu", in: Hospodářské noviny, 1. 12. 2010, s. 10.
 • "We have many things to learn from each other", Korea Foundation, vol. 19, No. 8, 2010.
 • "La crise grecque a joué un rôle tres important dans la victoire de la droite tcheque", EURACTIV.FR, 1. 6. 2010.
 • "Jediný národní zájem, na němž jsme se dokázali shodnout a naplnit ho, byl vstup do Evropské unie". In: Mezinárodní politika. 5/2010, s. 18-22.
 • "Obavy z Obamy?" In: DNES, 10A, 6. 4. 2010.
 • "Antigona odchází: Tragično a politika – kunderovská inspirace". In: Právo, Salon, 28. 1. 2010.
 • "Malý Čech jde do velkého světa". In: Hospodářské noviny, 21. 10. 2009, s. 12.
 • "Proč nám nestačí splývat? Tři slepé uličky české diplomacie: Havel, Klaus, Vondra". In: Lidové noviny, Orientace, 2009, s. 24.
 • "L‘UE pour tous et l’OTAN pour eux", Alternatives internationales, Septembre 2009, No. 44, 52-53.
 • "Dr. Divnoláska aneb Studená válka podle Stanleyho Kubricka". In: Mezinárodní politika, 8/2009, s. 9-11.
 • Anketa k závěru českého předsednictví. In: E15 České předsednictví Evropské unii, 1. 7. 2009, s. XIV.
 • "Předsednictví poškozeným zbožím", In: Strategie, číslo 20 (2009), s. 22.
 • "Wahlboykott: Für ein neues Bürgerforum", In: Prager Zeitung, 29. 4. 2009.
 • "Bojkotujme volby, ať žije revoluce". In: Lidové noviny, 28. 4. 2009.
 • "Anketa: První měsíc předsednictví Rady Evropské unie očima politologů". In: Ekonomický deník E15, České předsednictví Evropské unii, 28. 1. 2009, s. XII.
 • "The Czech EU presidency: Background and priorities", analýza k předsednictví. In: Notre Europe, Studies & Research 67 (2008).
 • "Metafory náboženství a politiky". In: Křesťanská revue, ročník 75, číslo 5 (2008), s. 5-8.
 • "Evropa nechce, aby z Ruska vyrostl chuligán", rozhovor. In: Ekonomický deník E15, 9. 9. 2008.
 • "Czy Czechy też odrzucą traktat?", rozhovor. In: Gazeta Wyborcza, 2. 7. 2008.
 • "Belgie zatím drží". In: Mezinárodní politika. 4/2008, s. 6-9.
 • "Kdo staví radar: mučitelé z USA?". In: Hospodářské noviny. 19. 3. 2008, s. 10.
 • "Slabiny Klausovy argumentace". In: Lidové noviny. 21. 11. 2007.
 • "Ústavní padesátka: inspirace i varování". In: Mezinárodní politika. 11/2007, s. 4-6.
 • "Klaus a ekologové v zajetí rovnováhy". In: Lidové noviny, příloha Orientace, 10.11.2007, s. 8.
 • "Metaforický střet o Evropu: Havel vs. Klaus" (spoluautor: Vít Beneš). In: Mezinárodní politika. 5/2007, s. 41-42.
 • "Intelektuální vliv ve výzkumu mezinárodní politiky". In: Mezinárodní politika. 4/2007, s. 30-31.
 • "Ústav mezinárodních vztahů: partner, zprostředkovatel, rádce". In: Mezinárodní politika. 1/2007, s. 3-4.
 • "Graswurzel-Europa", in: Financial Times Deutschland, 19. 6. 2007, s. 24.
 • "Wozu die Raketenabwehr gut ist", in: Financial Times Deutschland, 6. 4. 2007
 • "Havlovy a Klausovy metafory o EU", in: Lidové noviny, příloha Orientace, 31. 3. 2007 (spoluautor: Vít Beneš).
 • "Tarcza tylko w NATO", in: Gazeta Wyborcza, 5. 4. 2007, interview.
 • "Co dělat s Evropskou ústavní smlouvou?", in: Mezinárodní politika, 3/2007, 17-20 (spoluautor Jan Karlas).
 • "Dohodněte se o radaru i ústavě" in: Hospodářské noviny, 16. -18. 2. 2007.
 • "The Future of the European Union" in: Global Politics, November 2006.
 • Sborník textů: Budoucnost české zahraniční politiky 16/2006, Praha: Fontes rerum, 2006.
 • "Pomoct může i ten, kdo není dokonalý" in: Respekt, vol. 17 No.16, 2006, 9.
 • "Auf dem Mittelweg: Tschechiens Diplomatie zwischen Missionseifer und Relativismus" in: Prager Zeitung, 16. 3. 2006, p. 4.
 • "Záhada české zahraniční politiky", in: Lidové noviny, 25. 2. 2006.
 • "Mag Belgie een fluwelen scheiding verwachten?", in: Doorbraak, 3/2006, Antwerpen, p. 4-6.
 • "Rok po vstupu, krize EU, a co dál?" rozhovor in: Ekonom, 36/2005, s. 28-29.
 • "Česká debata o euroústavě: nemístnost racionality a impotence politiky" in: Mezinárodní politika, 6/2005, s. 28.
 • "Sbohem Evropo" in: Lidové noviny, 11. 6. 2005.
 • "Co takhle dát Francii lekci?" in: Lidové noviny, 1. 6. 2005.
 • "Španělé nehlasují o smlouvě, ale o Evropě jako takové" rozhovor in: Právo, 19. 2. 2005, s. 11.
 • "Evropa rychlého nasazení" in: Lidové noviny, 7. 12. 2004.
 • "Turecko patří do Evropy" in: Právo, 29.10. 2004, s. 13.
 • "Česko mezi mlýnskými kameny" in: Respekt, 15. 3. 2004.
 • "Nizozemsku odbila třináctá hodina" in: Mezinárodní politika, 3/2003, s. 27-29.
 • "Euroskeptické polopravdy" in: Reflex, 19/2003, s. 38-39.
 • "La Republique tcheque et l‘Europe. Entretien avec Petr Drulák" in: DIPLOMATIE Magazine, No. 1, 2003, s. 18-19.
 • "Evropské unii roste druhá hlava" in: Lidové noviny, Praha, 22. 1. 2003.
 • "Úředníci nejsou schizofrenní" in: Lidové noviny, Praha, 27. 5. 2002.
 • "Evropská supervelmoc, evropský superstát?" in: Ekonom, 8/2001, příloha Integrace ČR do EU, s. 6.
 • "Belgie, profil země" in: Směr EU (příloha Mezinárodní politiky), 4/2000, s. 21-22.
 • "Proč experti nepředpověděli konec studené války?" in: Lidové noviny, 18. 3. 2000, s. 22.
 • "Steigende Steuern treiben tschechische Bierpreise in die Höhe", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. 2. 1998.
 • "Staatsgläubigkeit als Grund der Asien-Krise" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. 2. 1998.
 • "Slyšeli jste o AMSSVE?" in: Mezinárodní politika, Praha, 10/1996.
 • "O federalistech, Holandské radě bezpečnosti a šířících se kruzích" in: Mezinárodní politika, Praha, 9/1995.