S pučisty bez rukaviček?

Reflexe

Dne 20. července 2016 vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v zemi tříměsíční výjimečný stav. Den poté Turecko oznámilo úmysl derogovat Evropskou úmluvu o lidských právech (orig. 1950 European Convention on Human Rights, dále jen „EÚLP“), kterou ratifikovalo v roce 1954. Tato opatření byla přijata po neúspěšném pokusu o vojenský převrat, který se odehrál 15. července 2016 a jehož cílem bylo svrhnout vládu prezidenta Erdogana. Podle Erdoganových slov byla opatření přijata proto, aby odvrátila hrozbu pro demokracii, vládu práva a lidská práva v Turecku. 

Mohou výjimečný stav a derogace EÚLP ospravedlnit kroky, které Turecko podniklo v posledních dnech (propouštění úředníků a učitelů, čistky v soudnictví, zákaz výjezdu pro akademiky)? Má nyní, po derogaci EÚLP, turecká vláda volnost jednat, jak uzná za vhodné? Může použít jakékoliv prostředky, aby potlačila ty segmenty společnosti, které vnímá jako hrozbu?
Tato reflexe ukazuje, že všechny položené otázky je třeba zodpovědět negativně, a přináší více detailů k tématu, které bylo představeno již reflexí číslo 5 (ILR#5)...