Policy publikace

Jednou z hlavních aktivit ÚMV je vydávání policy publikací a poskytování aktuálních analýz mezinárodně politických témat dneška. Vedle zdroje informací poskytují tyto publikace také návrhy na možná řešení a praktická doporučení vycházející z nezaujaté a pečlivé analýzy. Všechny publikace, ať už se jedná o delší papery a reflexe nebo stručné briefy, publikujeme s cílem kultivovat debatu na úrovni vládních institucí, ale i široké veřejnosti.