3. 12. 2020

Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí

ISBN: 80-86506-57-6, 432 stran, rok vydání: 2006

Monografie, která vznikla s využitím produkce dostupné poměrně omezenému okruhu zájemců, chce zprostředkovat pohled na jednotlivé etapy zápasu mladé Slovenské republiky o důstojné místo v mezinárodních vztazích. Byla to skutečně léta obav, zda se slovenským politikům podaří naplnit cíl, jímž mnozí mj. zdůvodňovali své snahy o získání státní samostatnosti - dosáhnout plnoprávného členství v evropských a transatlantických strukturách. Jiní však neskrývali starost, zda právě důsledky tohoto kroku cestu do Evropy Slovákům nezkomplikují.

Vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze roku 2006 s finanční podporou Asociace pro studium mezinárodních vztahů.

Objednávka

Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

182