Strategie podpory koherence politik pro rozvoj v ČR

Policy
paper

Proč rozvojová spolupráce nestačí ke snížení světové chudoby? Strategie podpory koherence politik pro rozvoj v České republice. Zvyšování objemu a efektivity rozvojové spolupráce představuje pro Českou republiku důležitou vnitřní výzvu i mezinárodní závazek. Ve stále více propojeném světě však nemá smysl a nepovede ke snížení světové chudoby, pokud země nebude posilovat koherenci politik pro rozvoj a sledovat existující negativní a možné pozitivní dopady svých dalších politik na rozvojové země.

I přes stovky miliard amerických dolarů rozvojové pomoci se dosud nepodařilo vymýtit světovou chudobu, což je jeden z hlavních cílů mezinárodního společenství. Pokud vynecháme Čínu, počet mužů, žen a dětí žijících s méně než jedním americkým dolarem na den se od 80. let nezměnil a celkově dosahuje téměř miliardy. I kdyby rozvinuté země plnily své závazky v navyšování objemu a účinnosti pomoci, chudoba se nesníží, pokud zároveň nebudou omezovat záporné a posilovat kladné dopady svých dalších politik na rozvojové země.

Od počátku 90. let proto Evropská unie a Výbor pro rozvojovou pomoc OECD prosazují zvyšování koherence politik pro rozvoj. Tento pojem lze nejsnadněji chápat záporně, tedy jako odstranění takových politik, které vědomě nebo nevědomě poškozují výsledky rozvojové spolupráce, například v oblastech mezinárodního obchodu, bezpečnosti a migrace, zemědělství a rybolovu, životního prostředí, klimatických změn a energie. Koherence politik pro rozvoj však může znamenat i posílení kladných vlivů politik vedenými rezorty, které byly dosud k rozvojovým zemím lhostejné.

Cílem tohoto policy paperu je navrhnout účinnou strategii k posílení koherence českých politik pro mezinárodní rozvoj. Vychází z neúspěchu prozatímních aktivit vyvinutých v oblasti koherence a opírá se o výzkum, jenž klade velký důraz na „měkké“ roviny koherence, zvláště pak na úrovni povědomí, rozumění a analýzy. Snaží se proto v nejvyšší možné míře využívat stávající institucionální nástroje a navazovat na dosavadní činnosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Parlamentu ČR.