Ondřej Horký-Hlucháň Seniorní výzkumný pracovník

Ondřej Horký-Hlucháň je seniorním výzkumným pracovníkem v Centru globální politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů. Vystudoval mezinárodní ekonomické vztahy (Ph.D.) a mezinárodní obchod a evropskou integraci (Ing.) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na Ústavu mezinárodních vztahů působil mimo jiné jako zástupce ředitele pro výzkum. Předmětem jeho odborného zájmu je globální a udržitelný rozvoj, chudoba, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem, gender v rozvoji, mezinárodních vztazích a zahraniční politice a Afrika. Přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni. Je členem výkonného výboru EADI - Evropské asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí, řídícího výboru COST Action DecolDev, odborného orgánu hodnotitelů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Rady ÚMV.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty