Ondřej Horký-Hlucháň Seniorní výzkumný pracovník

Ondřej Horký-Hlucháň je seniorním výzkumným pracovníkem v Centru globální politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů. Vystudoval mezinárodní ekonomické vztahy (Ph.D.) a mezinárodní obchod a evropskou integraci (Ing.) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na Ústavu mezinárodních vztahů působil mimo jiné jako zástupce ředitele pro výzkum. Předmětem jeho odborného zájmu je vládnutí globálního a udržitelného rozvoje, rozvojová spolupráce a gender. Regionálně se zaměřuje na Afriku. Vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni. Je členem odborného orgánu hodnotitelů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, místopředsedou Sítě pro výzkum globálního rozvoje a udržitelnosti (CRENDES) a předsedou odborové organizace ÚMV.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty