18. 6. 2014

Ukrajinská krize: Dopady a rizika pro Českou republiku

Policy
paper

Ukrajinská krize je považována za největší krizi na evropském kontinentu od ukončení konfliktu v Jugoslávii. Studie Petr Kratochvíla, Jurije Fjodorova, Lucie Najšlové a Karla Svobody, vytvořená již v březnu a dubnu za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, analyzuje tuto krizi a její možné důsledky pro Českou republiku. Po jejím přečtení můžete porovnat odhad autorů a výslednou situaci.

Ruská invaze na Krym představuje největší krizi na evropském kontinentu od ukončení jugoslávských válek v 90. letech 20. století. Zatímco z hlediska délky trvání či krvavosti konfliktu se zatím ukrajinská krize nemůže s balkánskými konflikty měřit, její dopad na mezinárodní uspořádání v Evropě je již nyní zásadnější. Kombinace opakovaného narušování mezinárodního práva, anexe území sousedního státu evropskou velmocí a vybičovaný nacionalismus současného ruského vedení, to vše jsou faktory, které znamenají, že důsledky krize budou kontinent ohrožovat po dlouhá léta, či dokonce desetiletí. Jakkoliv je přitom ukrajinská krize závažná pro Evropskou unii jako celek, pro státy střední a východní Evropy jsou ekonomické i bezpečnostní důsledky krize ještě podstatnější.

Projekt byl realizován s finanční podporou MZV ČR.