Adaptace rámce pro strategickou analýzu na bezpečnostní prostředí současnosti

Současné bezpečnostní prostředí je charakterizováno změnami v rozložení moci, rostoucím důrazem na kontrolu a přístup k různým územím a novými hrozbami na sub-konvenční úrovni. Strategie jako koncept však tyto změny ještě nevzala v potaz. Nesprávné přesvědčení týkající se vztahu strategie a politiky, ale také užívaní "ends-ways-means" modelu formulace strategie anebo civilně-vojenských vztahů jenom dále posilují tuto potřebu změnit naše chápání strategie. Navrhovaný projekt se snaží zjistit, jak to uskutečnit za účelem udělat naše chápání strategie relevantnější a užitečnější v současném bezpečnostním prostředí. Mělo by k tomu vést vytvoření dynamického chápání strategie jako kontinuálního procesu adaptace a zároveň specifického způsobu myšlení. Cílem toho nebude předcházet vzniku jakýchkoliv strategických omylů, ale naopak snížení frekvence jejich výskytu. To v konečném důsledku umožní adaptaci logiky odstrašení na nové hrozby a aktualizaci stávajícího analytického rámce užívaného během vzniku a formulace strategických dokumentů.

  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR) - Standardní projekty
  • Název projektu: Adaptace rámce pro strategickou analýzu na bezpečnostní prostředí současnosti 
  • Registrační číslo projektu: 20-19693S 
  • Doba řešení: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2023 
  • Řešitel: Matúš Halás