PES - Prague Talks 2018

Prague European Summit, sloužící jako platforma pro pravidelné strategické debaty o budoucnosti Evropské unie, Vás zve na veřejné debaty Prague Talks.

The Prague European Summit - a platform for a regular high-level strategic debate on the future of the European Union invites you to a public debate Prague Talks.

Informace

Datum: 18.6. - 20.6.
Čas: 16:00
Místo: 18.6.2018 střešní terasa Paláce Lucerna/ Lucerna Palace rooftop deck; 19.6.2018 Pražské kreativním centru; 20.6.2018 Evropský dům / European House
Spolupráce: Friedrich Ebert Stiftung
Organizuje:

For English scroll down

První debata na téma "The Europe’s Global Role" se bude konat na střešní terase Paláce Lucerna, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 18. června od 16:00 do 19:00. Po debatě bude následovat sklenka vína.

Druhá debata na téma "Europe of Citizens? Public Perceptions of the EU and Its Reform" se bude konat v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1-Staré Město dne 19. června od 16:00 do 18:00.

Třetí debata na téma  "EU Common Foreign and Security Policy after Brexit: Challenges for the Central Europe" se bude konat v Evropském domě, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 20. června od 16:00 do 18:00.

Debaty budou probíhat v anglickém jazyce a budou tlumočeny do jazyka českého.

Debaty jsou pořádány ve spolupráci a za podpory Friedrich Ebert Stiftung.

Svoji účast, prosím, potvrďte prostřednictvím registračního formuláře. Program ke stažení je k dispozici zde.

Těšíme se na Vás!

---

First Prague Talk "The Europe’s Global Role: Vision for Future". Debate will take place on Monday June 18th, from 16:00 to 19:00 pm, in the Lucerna Palace rooftop deck, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1-Nové Město. The debate will be followed by glass of wine. 

Second Prague Talk "Europe of Citizens? Public Perception of the EU and Its Reform". Debate will take place on Tuesday June 19th, from 16:00 to 18:00 pm, in Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1-Staré Město.

Third Prague Talk "EU Common Foreign and Security Policy after Brexit: Challenges for the Central Europe". Debate will take place on Wednesday June 20th, from 16:00 to 18:00 pm, in the European House, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1-Nové Město.

We kindly ask you to register for Prague Talks here. You can download the programme here.

The debates will be held in English.

We are looking forward to seeing you.

Nahoru