PES - Prague Talks 2018

Prague European Summit, sloužící jako platforma pro pravidelné strategické debaty o budoucnosti Evropské unie, Vás zve na veřejné debaty Prague Talks. The Prague European Summit - a platform for a regular high-level strategic debate on the future of the European Union invites you to a public debate Prague Talks.

18. 6. 2018 (16:00)

střešní terasa Paláce Lucerna/ Lucerna Palace rooftop deck; 19.6.2018 Pražské kreativním centru; 20.6.2018 Evropský dům / European House

První debata na téma "The Europe’s Global Role" se bude konat na střešní terase Paláce Lucerna, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 18. června od 16:00 do 19:00. Po debatě bude následovat sklenka vína.

Druhá debata na téma "Europe of Citizens? Public Perceptions of the EU and Its Reform" se bude konat v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1-Staré Město dne 19. června od 16:00 do 18:00.

Třetí debata na téma "EU Common Foreign and Security Policy after Brexit: Challenges for the Central Europe" se bude konat v Evropském domě, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 20. června od 16:00 do 18:00.

Debaty budou probíhat v anglickém jazyce a budou tlumočeny do jazyka českého.

Debaty jsou pořádány ve spolupráci a za podpory Friedrich Ebert Stiftung.

Těšíme se na Vás!

Spolupráce / Záštita

Friedrich Ebert Stiftung

Témata a regiony