Evropa

Evropou se rozumí buď jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu ji ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této hranice není shoda). V chápání jako světadílu jde o druhý nejmenší světadíl a také druhý nejhustěji zalidněný. V Evropě se formovala tzv. západní civilizace a mnohé evropské národy hrály roli ve světovém dění v období kolonialismu.

Související centra