Azriel Bermant Seniorní výzkumný pracovník

Dr. Azriel Bermant je seniorní výzkumný pracovník Institutu mezinárodních vztahů v Praze, je členem Centra pro studium globálních regionů v rámci výzkumné skupiny Blízkého východu a severní Afriky. Je držitelem doktorátu z diplomatické historie, který získal na University College London (PhD) a magisterského titulu v oboru mezinárodních vztahů na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (MA). Přednášel v mezinárodní vztahy na univerzitě v Tel Avivu a na Rothberg International School, Hebrew University of Jerusalem. V letech 2018 až 2019 působil jako vědecký pracovník v oblasti bezpečnostních studií na University of Nottingham a v letech 2012 až 2015 jako vědecký pracovník v oboru kontroly zbraní a regionálního bezpečnostního programu na Institutu pro národní bezpečnostní studia na univerzitě v Tel Avivu. Předmětem jeho odborného zájmu je britská zahraniční politika, vztahy mezi Evropou a Izraelem, transatlantické vztahy, regionální bezpečnost, kontrola zbraní, jaderné zastrašování a šíření jaderných zbraní. Je autorem knihy „Margaret Thatcherová a Střední východ (2016, Cambridge University Press). Je členem Královské historické společnosti.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati