Daniel Šitera Výzkumný pracovník

Daniel Šitera je výzkumný pracovník a vedoucí Centra globální politické ekonomie. Vystudoval globální studia, politologii a mezinárodní vztahy na Lipské univerzitě (Dr. phil.), Univerzitě Karlově (Ph.D.) a Vratislavské univerzitě (Mgr.). Přednáší také na Vysoké škole ekonomické. Zajímá se o komparativní a mezinárodní politickou ekonomii, střední a východní Evropu a ekonomickou dimenzi evropské integrace. Mimo jiné pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a jako národní expert v Radě EU. Je členem Rady ÚMV a působí v redakčním týmu Czech Journal of International Relations.

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty