Daniel Šitera Výzkumný pracovník

Daniel Šitera působí jako výzkumný pracovník a vedoucí Centra globální politické ekonomie. Doktorát získal z globálních studií na Lipské univerzitě (Dr. phil.) a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ph.D.). Zajímá se o komparativní a mezinárodní politickou ekonomii, střední a východní Evropu a ekonomickou dimenzi evropské integrace. Mimo jiné v minulosti působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a jako národní expert v Radě EU. Na našem ústavu spolupořádá Seminář kritických studií a symposium Multilaterální Česko. Působí v redakčním týmu Czech Journal of International Relations. Je také členem Rady ÚMV.

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty